Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Varhaiskasvatuksen ongelmat ovat korjattavissa

Varhaiskasvatuksen opettajapula on näin lomien jälkeen noussut keskusteluun monissa medioissa. Talentia haluaa muistuttaa, että liian pieni palkka, ryhmäkoot ja resurssit eivät ole pulan ainoa syy, vaikkakin ne ovat merkittäviä, mutta ratkaistavissa olevia ongelmia.

21.8.2019

Tosiasia on se, että edellisellä hallituskaudella varhaiskasvatuslakia muutettiin niin, että vastaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajia ei enää valmistu ammattikorkeakouluista.

Yli 40 vuoden ajan lastentarhanopettajia on valmistunut kahden koulutuspolun kautta, kasvatusalalta ja sosiaalialalta. Aiemmin lastentarhanopettajat ja sosiaalikasvattajat valmistuivat opistoista, ja viime vuosikymmeninä valmistuneilla on ollut korkeakoulututkinto, joko 180 opintopisteen laajuinen varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto tai 210 opintopisteen varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK)-tutkinto.

Hallituksen lakimuutoksen jälkeen, varhaiskasvatukseen suuntautuneet sosionomi (AMK) -opiskelijat eivät enää voi valmistuttuaan työskennellä varhaiskasvatuksen opettajina. Vielä kummallisemmaksi tilanteen tekee se, että nyt 43 prosentilla kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on sosiaalialan koulutustausta.

“Päätös heikensi valmiiksi työvoimapulasta kärsivän alan tilannetta. Epäpätevien sijaisten ja vaihtuvan kasvatushenkilöstön määrä lisääntyy, mikä heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja on vastoin lasten etua”, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Henkilöstörakenne oli toimiva

Hämmentävintä lakiuudistuksessa on, että tarvetta henkilöstömuutoksiin ei ollut, sillä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne oli varsin toimiva. Yli 40 vuoden ajalta ei ole tutkimuksellista näyttöä, että varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen opettajat olisivat selviytyneet työstään paremmin kuin varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittaneet.

Ratkaisuna opettajapulaan on yliopistoihin lisätty varhaiskasvatuksen kandidaatin aloituspaikkoja ja aiotaan lisätä edelleen, vaikka nykyisiäkään paikkoja ei saada täyteen. Vuonna 2018 aloituspaikkoja yliopistoissa oli 858, mutta paikan otti vastaan ainoastaan 788 opiskelijaa. Lisäksi näistä opiskelupaikan vastaan ottaneista osa jatkaa luokanopettajaksi ja maistereiksi eikä työllisty varhaiskasvatukseen.

Sosionomikoulutus on ollut ja on edelleen vetovoimainen. Valitettavasti tänä vuonna sosionomikoulutuksen aloittavat ja varhaiskasvatukseen suuntautuvat opiskelijat ovat viimeiset, jotka saavat kelpoisuuden nykyisen lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajaksi.

“Varhaiskasvatuksen opettajapulassa on nyt ratkottava osaavan henkilöstön saatavuuden varsinaiset ongelmat: liian isot ryhmäkoot, liian vähäiset resurssit ja pienet palkat. Tämän lisäksi on välttämätöntä pikaisesti palauttaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutus ammattikorkeakouluihin ja varhaiskasvatukseen suuntautuneille sosionomeille varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lapsilla ei ole aikaa odottaa”, sanoo Tero Ristimäki.

Lisätietoja:
Tero Ristimäki, puheenjohtaja
puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia