Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on uusi työehtosopimus – työtaisteluilla saatiin paremmat palkankorotukset 

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia hyväksyi sopimuksen 12.6.2023.

13.6.2023

Sopimuksen syntyminen tarkoittaa samalla sitä, että Talentia peruu kaikki työtaistelutoimet: juhannusviikolle suunnitellut lakot eivät toteudu. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä hakusaarto päättyivät jo viime viikolla.

Alan työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin tällä kertaa ennen kaikkea palkankorotuksista. Korotukset ylittävät merkittävästi työnantajapuolen esittämän niin sanotun yleisen linjan.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan noin 13 prosenttia sopimuskaudella. Varsinaisia tekstimuutoksia uudessa yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksessa on vähän.

– Kiitos Talentian jäsenille työtaistelutoimiin osallistumisesta. Ilman niitä palkankorotukset olisivat jääneet pienemmiksi, sillä työnantajan alkuperäinen tarjous korotuksista oli huomattavasti alhaisempi, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Ensimmäiset palkankorotukset maksuun syyskuussa

Sopimuskauden ensimmäiset palkankorotukset maksetaan 2023 syyskuussa. Ensi vuonna sopimuksen piiriin kuuluvat saavat 470 euron kertaerän, varsinaiset palkankorotukset tulevat maksuun elokuussa. Vuonna 2025 palkankorotuksia maksetaan elokuussa.

Tutustu sopimukseen tarkemmin: Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 13.6.2023 9.00