Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle uusia lakkovaroituksia ja hakusaarto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 31.5. jättänyt uusia lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitukset koskevat lastensuojelua ja palveluasumista. Lisäksi Talentia on julistanut Pihlajalinna-, Esperi-, Mehiläinen- ja Attendo-konsernit hakusaartoon.

31.5.2023

Lastensuojelua koskeva lakko alkaa 19.6. ja päättyy 22.6. Palveluasumista koskeva lakko alkaa 20.6. ja päättyy 22.6. Lakot toteutuvat, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin.

Hakusaarto alkaa 31.5.2023 kello 15.00 ja päättyy 14.6.2023 kello 15.00.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on voimassa lisäksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto 14.6. kello 15 asti.

Työtaistelun tavoitteena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluja ja saada alalle uusi sopimus. Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta alkaen. Työriita on valtakunnansovittelijan pöydällä, mutta riitaa ei ole toistaiseksi saatu sovittua.

Palkankorotuksista erimielisyyksiä

Neuvottelujen suurin kiista koskee palkankorotuksia. Työnantaja on esittänyt palkankorotuksia, jotka jättäisivät yksityisen sosiaalipalvelualan ansiotason yhä enemmän jälkeen julkisesta sektorista. Se ei käy Talentialle.

– Ei ole oikeudenmukaista, että yksityisellä sektorilla maksetaan samasta työstä pienempää palkkaa kuin julkisella sektorilla. Palkkaeroa pitäisi määrätietoisesti kuroa umpeen, jos yksityinen sektori haluaa olla veto- ja pitovoimainen sote-alan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten silmissä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Esimerkiksi lastensuojelulaitosten työntekijöistä 74 prosenttia harkitsee työpaikan vaihtoa, ja tärkeimpänä syynä siihen on palkkaus. (Lapsen vuoksi: Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät)

Talentian tavoitteena on korjata sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa useampivuotisella palkkaohjelmalla. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

Lastensuojelun lakko toteutuu näin, jos työriitaan ei saada sopua:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 19.6.2023 kello 00.01 ja torstain 22.6.2023 kello 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen piiriin kuuluu oheisessa liitteessä mainittujen konsernien ja niihin kuuluvien yritysten lastensuojelun toimipisteissä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien alueella tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.
>> Lakko lastensuojelun toimipisteissä

Palveluasumisen lakko toteutuu näin, jos työriitaan ei saada sopua:
Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 20.6.2023 kello 00.01 ja torstain 22.6.2023 kello 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen piiriin kuuluu kaikki seuraavissa palveluasumisen ja/tai tehostetun palveluasumisen kohteissa tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

>> Lakko palveluasumisen kohteissa
Työnseisausten ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Neljä konsernia hakusaartoon

Talentia on julistanut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevat tehtävät hakusaartoon seuraavissa konserneissa ja niihin kuuluvissa yrityksissä, yritysryhmissä ja yhteisöissä:

– Pihlajalinna Oyj ja sen kaikki tytäryhtiöt (Pihlajalinna-konserni)

– Irepse Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt (Esperi-konserni)

– Mehiläinen Konserni Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt (Mehiläinen-konserni)

– Attendo Ab ja sen kaikki tytäryhtiöt (Attendo-konserni)

Hakusaarto tarkoittaa sitä, että Talentian jäsenet eivät hakeudu saarron kohteena oleviin avoimiin tehtäviin hakusaarron aikana. Hakusaarto alkaa 31.5.2023 kello 15.00 ja päättyy 14.6.2023 kello 15.00.

 

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI

Vaihde: +358 9 3158 6000, toimisto@talentia.fi
https://www.talentia.fi

Ammattijärjestö Talentia ajaa ja valvoo korkeasti koulutettujen sosiaalialan ammattilaisten palkkauksellisia ja ammatillisia etuja.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 31.5.2023 15.05