Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: SAFA myöntää kestävän kehityksen Tunnustuspaanun Alusta-paviljongille

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) myöntää Tunnustuspaanun Elina Koiviston ja Maiju Suomen suunnittelemalle labyrinttimaiselle keitaalle, Alusta-paviljongille, joka tarjoaa paikan luonnon monimuotoisuudelle ja vuorovaikutukselle. Kolmatta kesää avoinna oleva paviljonki nousi Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon väliselle piha-alueelle alun perin kesällä 2022.

20.5.2024

Safan myöntämän palkinnon tarkoituksena on lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta.

”Arkkitehdit Elina Koivisto ja Maiju Suomi ovat onnistuneet luomaan arkkitehtuurin keinoin paikan, jossa luonnon monimuotoisuus on koettavissa kaikin aistein ja joka tarjoaa fyysien ja henkisen tilan yhdessäololle, keskustelulle ja oikeiden kysymysten etsimiselle”, palkinnon saajan valinneen Eko-Safan puheenjohtaja Juha Päätalo perustelee.

Paviljonki on jaettu tiloiksi poltetuista savitiilistä ja polttamattomasta raakasavesta tehdyillä rakenteilla, puisilla pergoloilla ja kukkivia kasveja pursuavilla suursäkeillä. Rakenteisiin on suunniteltu elinolosuhteet hyönteisille, joille kukinnot tarjoavat ravintoa. Paviljongissa on järjestetty muun muassa keskustelutilaisuuksia rakentamisen tilasta. Paviljongin toteutukseen on osallistunut myös Raision koulutuskeskusyhtymän savirakentajia ja muotoilun lopputöitä tekeviä opiskelijoita.

”Tällaisen käytäntölähtöisen tutkimuksen hienous on siinä, että se ei ole valmis, vaan tutkimisen ja kyselyn mahdollistava alusta”, Elina Koivisto sanoo.

Luonto ja kulttuuri kietoutuvat yhteen

Alkusysäyksen paviljonki sai jo viitisen vuotta sitten, kun Maiju Suomi aloitti väitöskirjatyönsä havainnolla siitä, että luonto ja kulttuuri ovat toisistaan erillisiä käsitteitä ja juurisyy siihen, että ihminen on erkaantunut luonnosta. Syntyi ajatus kohtaamispaikasta, joka tarjoaisi hyvinvointia sekä ihmisille että muille lajeille.

”Olimme Elinan kanssa kymmenen vuotta sitten Kambodzhassa toteuttamassa ekologista nuoriskeskusta. Saimme kokeilla siellä osallistavaa arkkitehtuuria, ja se tuntui oikealta tässäkin”, Maiju Suomi kertoo.
Suomi ja Koivisto ovat suunnittelu-urallaan turhautuneet teknistaloudellisten reunaehtojen ohjaamaan rakentamiseen. Alusta-paviljonki on sen vastakohta.
”Alusta-paviljonki on merkinnyt toivon luomisen paikkaa. Toivoa on luonut kokemus siitä, että voi ehdottaa muutosta paikkaan, joka oli vain parkkipaikka, ja josta tuli paviljongin myötä rikkaampi”, Suomi kertoo.

Tämän kesän jälkeen paviljonki kasveineen muuttaa Otaniemeen, Aalto-yliopiston kampukselle, missä paviljongin ekosysteemi saa muodostua uudelleen.

Tunnustuspaanu myönnettiin Arkkitehtipäivillä Seinäjoella 17.5.2024.

Lisätietoja

• Elina Koivisto, puh. 040 703 5865
• Juha Päätalo, puh. 044 3698873

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon, jonka tarkoituksena on lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta. Tunnustus myönnetään yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä. Tunnustuksen saajan valitsee ehdotusten joukosta raati, jonka muodostavat kestävän kehityksen alaosaston EKO-SAFAn johtokunta sekä SAFAn hallituksen edustaja. TunnustusPAANU muutettiin vuonna 2014 kiertopalkinnoksi.