Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: SAFA myöntää Otto-Iivari Meurman -palkinnon Tarja Laineelle, Vantaan entiselle kaupunkisuunnittelujohtajalle

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) myöntää vuoden 2024 Otto-Iivari Meurman -palkinnon Vantaan kaupunkisuunnittelujohtajan tehtävästä viime vuonna eläköityneelle arkkitehti Tarja Laineelle. Laine tunnetaan kuntalaisten osallistamisen puolestapuhujana ja uutta luovana asiantuntijana. Hän toimii parhaillaan uutta alueidenkäyttölakia valmistelevan työryhmän arkkitehtiasiantuntijana.

20.5.2024

Safa myöntää Otto-Iivari Meurman -palkinnon hyvän elinympäristön edistämisestä. Tarja Laine saa palkinnon tunnustustuksena erityisesti toiminnastaan uutta alueidenkäyttölakia valmistelevan työryhmän arkkitehtiasiantuntijana.

”Tarja Laine valittiin tehtävään pitkän ja monipuolisen kaupunkisuunnittelu- ja kaavoituskokemuksen vuoksi. Hän osallistui jo edellisellä hallituskaudella maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyöhön. Laine tunnetaan alalla neuvottelevana, innostavana ja uudistavana asiantuntijana”, palkintolautakunnan puheenjohtaja Iida Kalakoski perustelee valintaa.

”Laine on toiminut aktiivisesti kaupunkisuunnittelun alalla suunnannäyttäjänä sekä laadun ja kuntalaisten osallistamisen puolestapuhujana.”

Kehitysyhteistyöstä Vantaan kaupunkisuunnitteluun

Tarja Laine eläköityi Vantaan kaupunkisuunnittelujohtajan tehtävästä vuonna 2023.

Valmistuttuaan arkkitehdiksi vuonna 1985 Laine työskenteli kaupunkisuunnittelun konsulttina ja myöhemmin UNESCO:n apulaisasiantuntijana Etiopian kulttuuriministeriössä. Suomeen palattua työt jatkuivat konsultti- ja kehitysyhteistyötehtävissä. Ennen siirtymistä Vantaalle vuonna 2012 Laine työskenteli Uudenmaan ympäristökeskuksessa, sittemmin Uudenmaan ely-keskuksessa, elinympäristöpäällikkönä.

Punaisena lankana Laineen työssä on ollut osallistavan suunnittelun liittäminen mukaan kaupunkisuunnittelun prosesseihin. Pitkästä kaupunkisuunnittelu- ja kaavoituskokemuksesta on hyötyä uuden alueidenkäyttölain valmistelussa.

”Suomalaisen kaupunkisuunnittelun tulevaisuus ei riipu vain arkkitehdeista, vaan kaikista kaupunkisuunnittelun eri vaiheisiin osallistuvista ihmisistä ja organisaatioista. Toivon, että aluidenkäyttölain eettiset tavoitteet säilyvät ja että laki tarjoaa jatkossakin hyvät lähtökohdat vuoropuhelulle ja yhteistyölle”, Tarja Laine sanoo.

Lisätietoja

• Iida Kalakoski, puh. 050 366 2583
• Tarja Laine, puh. 050 544 7081

Legendaarisen yhdyskuntasuunnittelijan, Otto-Iivari Meurmanin, mukaan nimetty vuotuinen palkinto myönnetään arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaansaamiseksi.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 17.5. kello 20.30