Suomen Farmasialiitto: Vuoden Farmaseutti Anne Ake korostaa moniammatillisuuden tärkeyttä hoitotyössä

Suomen Farmasialiitto on valinnut Anne Aken Vuoden Farmaseutiksi 2021. Valinta julkistettiin Maailman Farmasistipäivänä 25.9.2021. Perusteluja valinnalle olivat Anne Aken pitkä ja monipuolinen ura farmasian alalla sekä lääkitysturvallisuuden edistäminen.

1.10.2021

– Lisäksi valinnassa vaikutti Anne Aken pitkäjänteinen oman osaamisen kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen koko alan hyödyksi, toteaa Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja.

Vuoden Farmaseutti Anne Ake valmistui farmaseutiksi vuonna 1986 Åbo Akademista. Nykyisin hän työskentelee osastofarmaseuttina Ahvenanmaan keskussairaalassa, jossa hän on ollut käynnistämässä osastofarmasiaa tänä syksynä sisätaudeilla ja kirurgisella osastolla.

– Toivon, että täällä ja muissakin sairaaloissa ymmärretään, että ilman osastofarmasiaa ei enää pärjätä. Ainakin minulle asian tärkeys on tullut sitä selvemmäksi, mitä enemmän olen perehtynyt potilaiden lääkeasioihin, Anne Ake painottaa.

Vuoden Farmaseutti on pannut työssään merkille, että lääkehoidolla on suuri rooli sairaalahoidossa. Hän korostaa yhteisen ymmärryksen ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä hoitotyössä. Viimeisen vuoden aikana Ake on lääkäreiden pyynnöstä lähtenyt mukaan myös kotisairaanhoidon käynneille.

– Kierrolla ovat mukana lääkäri, sairaanhoitaja ja minä. Näillä käynneillä olen huomannut sen valtavan hyödyn, mitä moniammatillisesta yhteistyöstä saa. Viime kädessä tästä hyötyy eniten aina potilas, Anne Ake muistuttaa.

Anne Ake on tehnyt itsekin töitä yhteisen ymmärryksen eteen pitämällä useiden vuosien ajan lääkekoulutuksia hoitoalan opiskelijoille. Hän on esimerkiksi kouluttanut Ahvenanmaalla koko hoitohenkilökunnan. Myös omaa osaamistaan hän on kehittänyt jatkuvasti. Esimerkiksi vuonna 2009 hän sai lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden ja on tällä hetkellä ainoa LHKA-pätevyyden omaava farmaseutti Ahvenanmaalla.

Suomen Farmasialiitto valitsee vuorovuosin Vuoden Farmaseutin ja Vuoden Proviisorin. Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi kerätään Farmasialiiton jäseniltä. Anne Akelle Vuoden Farmaseutti -nimitys on merkki siitä, että hän on tehnyt oikeita valintoja.

– Hyvältähän tämä tuntuu. Olen 35 vuotta tehnyt työtäni niin hyvin kuin mahdollista, ollut monessa mukana ja uskaltanut tarttua haasteisiin. Omalla esimerkilläni haluan rohkaista kollegoitani kokeilemaan uusia juttuja ja haastamaan itseään.

Lisätietoja:
Anne Ake
Vuoden Farmaseutti 2021
040 514 0664
anne.ake@ahs.ax

Antti Kataja
puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry
040 648 4521
antti.kataja@farmasialiitto.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 25.9.2021.