Suomen Hammaslääkäriliitto: Sotessa suun terveydenhuollon palvelut on turvattava yhdenvertaisesti kaikille

Hammaslääkäriliitto painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, että suun terveydenhuolto on peruspalvelu, jonka yhdenvertaisesta saatavuudesta yhteiskunnan pitää vastata. Jokainen suomalainen tarvitsee suun terveydenhoitoa säännöllisesti läpi elämänsä.

25.6.2020

– Hoitoon pääsy ja hoidon yhdenvertainen saatavuus sekä riittävä julkinen tuki asiakasmaksujen pitämiseksi kohtuullisella tasolla on turvattava sote-uudistuksessa. Suun sairaudet heikentävät terveyttä, elämänlaatua ja työkykyä monella tavalla. Kaikilla tulee olla oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta, sanoo Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Sirpa Tilander.

Vuosittain noin kolme miljoonaa suomalaista käyttää suun terveydenhuollon palveluita. Noin puolet väestöstä hoidetaan terveyskeskuksissa ja puolet yksityisvastaanotoilla.

Suun terveydenhuolto on aliresursoitu suhteessa väestön hoidontarpeeseen. Terveyskeskuksissa potilasmäärät ovat jo vuosien ajan kasvaneet, eikä resursseja kuitenkaan ole lisätty. Samaan aikaan myös yksityisen hammashoidon Kela-korvauksia on leikattu.

Koronaepidemia on entisestään kasvattanut suun terveydenhuollon isoa hoitovelkaa, sillä tautitilanteen vuoksi kiireettömiä hoitoja jouduttiin keväällä siirtämään ja keskittymään vain akuuttihoitoon.

– Tilanne kriisiytyy viimeistään syksyllä, sillä jo valmiiksi liian pienet resurssit eivät tule riittämään koronan paisuttaman hoitovelan purkamiseen. Jäljet tulevat näkymään kansanterveydessä – väestön suunterveys heikkenee entisestään, kun suun sairaudet pääsevät hoitamattomina etenemään. Myös sosioekonomiset terveyserot tulevat repeämään yhä suuremmiksi, painottaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Ongelmien korjaaminen vaatii Hammaslääkäriliiton mukaan sekä nopeita toimia koronakriisin jälkien paikkaamiseksi että suun terveydenhuollon palveluiden pitkäjänteistä vahvistamista osana sote-uudistusta.

Hammaslääkäriliitto esittää, että väestön hoitoon pääsyä voidaan nyt nopeasti parantaa ja kasvanutta hoitovelkaa pienentää esimerkiksi nostamalla Kela-korvauksia väliaikaisesti ja lisäämällä palvelusetelien käyttöä.

– Ilman lisäresursseja suun terveydenhuolto ei tule selviämään koronatilanteen kasvattamasta hoitovelasta, eikä tulevaisuuden haasteista. Tarvitaan myös uusia luovia ratkaisuja sekä alan omaa kehittämistyötä ja hyvää johtamista suun terveydenhuollon työpaikoilla. Tärkeää on, että koko ammattikunta julkisella ja yksityisellä puolella otetaan mukaan tähän työhön.

Lisätietoja:
Sirpa Tilander, Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja, p. 040 506 0320, sirpa.tilander@hammaslaakariliitto.fi
Pia Helander, Hammaslääkäriliiton varapuheenjohtaja, p. 040 550 2122, piahelander.myyrmaki@gmail.com
Riitta Lindberg, Hammaslääkäriliiton varapuheenjohtaja, p. 044 571 3642, riitta.lindberg@turku.fi
Henna Virtomaa, Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja, p. 09 6220 2535 (puhelu kääntyy matkapuhelimeen), henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden akavalainen asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö, johon kuluu noin 7400 jäsentä eli yli 90 prosenttia ammattikunnasta. Hammaslääkäriliitto on mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten suunterveyttä. Liiton tehtävänä on myös vaalia hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää ammattikunnan eettistä keskustelua.