Suomen Hammaslääkäriliitto: Toimiva työnjako parantaa suunterveyttä ja tuo säästöjä, mutta pula hoitohenkilöstöstä on esteenä

Potilaiden suunterveyden edistäminen ja suun sairauksien hoito ovat moniammatillista tiimityötä. Suun terveydenhuollossa työnjako voi parantaa hoitoon pääsyä, tuottavuutta ja kaikkien ammattilaisten työhyvinvointia. Pula hoitohenkilöstöstä on tällä hetkellä suurin este toimivalle työnjaolle.

27.1.2022

Ilman toimivaa työnjakoa suun terveydenhuollon palveluita ei pystytä turvaamaan koko väestölle, ja koronan aikana kertyneen hoitovelan purku viivästyy, muistuttavat Hammaslääkäriliitto, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ja Tehy.

Moniammatillista erikoishammaslääkärin, hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan yhteistyötä on hyödynnetty jo pitkään. Käynnissä olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sujuva työnjako on tärkeässä roolissa.

– Työnjako on yksi keino vastata sote-uudistuksen tavoitteisiin. Järkevällä työnajolla parannetaan hoidon saatavuutta ja säästetään sekä yhteiskunnan että potilaiden kustannuksia. Hyvällä työnjaolla potilaan hoitoketju saadaan toimimaan ja etenemään sujuvasti, sanoo Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo.

– Myös hallituksen esittämä tiukennettu hoitotakuu vaatii toteutuakseen järkevää työnjakoa, lisää Suun terveydenhoidon ammattiliiton toiminnanjohtaja Mirkka Järvinen.

Hoitosuunnitelma ja selkeät potilasasiakirjamerkinnät mahdollistavat toimivan työnjaon, jolle lainsäädäntö ja viranomaisohjeet luovat pohjan. Vaikka säädökset mahdollistavatkin varsin joustavat ratkaisut, kaikkea potilastyötä ei kuitenkaan voida jakaa.

Hammaslääkärin tehtäväksi on lainsäädännössä määrätty potilaan tutkiminen, taudinmääritys ja niihin perustuvan hoitosuunnitelman teko. Lisäksi hammaslääkäreillä on lääkkeenmääräämisoikeus ja läheteoikeus röntgentutkimukseen. Potilaan hoito ja tarvittavat toimenpiteet jaetaan hammaslääkärin hoitosuunnitelman mukaan suun terveydenhuollon ammattilaisten kesken.

Suuhygienistin tehtäviä ovat myös terveysneuvonta ja ohjaus, suun terveystarkastus, hoidon tarpeen arvio sekä suun infektiosairauksien ehkäisy ja seuranta. Hammashoitaja toimii hammaslääkärin työparina potilaan hoidossa sekä huolehtii vastaanoton toimintavalmiudesta ja hygieniasta. Hammashoitaja voi tehdä potilaille myös suppeita suun terveystarkastuksia, hoidon tarpeen arvion ja suun terveyden edistämistä.

– Työnjakoa on tehtävä työpaikoilla hallitusti ja siten, että osaaminen on varmistettu, muistuttaa Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Hoitohenkilöstöä tarvitaan lisää

Suurin este toimivalle työnjaolle on tällä hetkellä pula hoitohenkilöstöstä.

Lähihoitajat ovat työvoimapula-ammattien listalla toisella sijalla ja myös suuhygienisteistä on pulaa (Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin 09/21). Hammashoitajista on 9 % työvoimavaje eli kunnista puuttuu 285 hammashoitajaa (Kevan arvio 6.10.21).

– Hammaslääkäreitä sen sijaan koulutetaan väestön hoidontarpeisiin riittävästi, kun huomioidaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskentelevät. Alan koulutusmääriä on jo nostettu, mikä alkaa näkyä muutaman vuoden päästä. Erikoishammaslääkäreitä puolestaan tulisi kouluttaa lisää, kertoo Savanheimo.

– Toimivassa työnjaossa suun terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen saadaan täydentämään toisiaan potilaan parhaaksi, tiivistävät Savanheimo, Järvinen ja Flinkman.

Lisätietoja:
Nora Savanheimo, varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto, p. 09 6220 2551, nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

Mirkka Järvinen, toiminnanjohtaja, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry, p. 040 5633 175, mirkka.jarvinen@stal.fi

Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija, Tehy, p. 09 5422 7173, mervi.flinkman@tehy.fi

Suun terveydenhuollon työnjakoa käsitteleville sivuille on koottu tietopaketti työnjaosta ja siihen liittyvistä säännöksistä. Sivut on tehty Hammaslääkäriliiton, Suun terveydenhoidon ammattiliiton STAL ry:n ja Tehyn yhteistyönä. https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/toimiva-tyonjako-suun-terveydenhuollossa

Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja hammaslääketieteen opiskelijoiden akavalainen asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liittoon kuluu noin 7400 jäsentä eli yli 90 prosenttia ammattikunnasta. Olemme mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten suunterveyttä. Liiton tehtävänä on myös vaalia hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää ammattikunnan eettistä keskustelua. www.hammaslaakariliitto.fi

Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry on koulutettujen hammashoitajien ja suuhygienistien ammatillinen edunvalvoja, joka toimii Tehyn yhteistyöjäsenjärjestönä. STAL ry on Suomen suurin suun terveydenhoitoalan ammattijärjestö. www.stal.fi

Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutettujen ammattijärjestö – yli 160 000 jäsenen yhteisö ja edunvalvoja. Tunnemme alamme, ajamme rohkeasti etuamme ja olemme lähellä. Olemme muutosvoima ja paremman työelämän edistäjä. www.tehy.fi