Suomen Poliisijärjestöjen Liitto: Jonne Rinne uudelleen Euroopan poliisien johtoon

Euroopan poliisiliittojen kattojärjestö EuroCOPia marraskuusta 2022 johtanut Jonne Rinne valittiin Maltalla 17.4.2024 uudelle kaksivuotiskaudelle järjestön puheenjohtajaksi. Yli 230.000 eurooppalaista poliisia edustava EuroCOP (Euroepan Confederation of Police) lähettää kesäkuussa valittavalle EU-parlamentille tiukkasävyisen viestin, jonka teemana on ”Suojellaan suojelijoita”.

18.4.2024

Myös Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n puheenjohtajana toimivia Jonne Rinne painotti Maltalla 17.–18.4. pidetyssä EuroCOP:n kokouksessa, että yhä lisääntyvään, poliiseihin kohdistuvaan väkivaltaan on vihdoin puututtava EU:n tasolla ja poliisin palkkaus, sosiaaliset oikeudet ja resurssit on saatava paremmalle tasolle. Myös tiedonkulkua niin kansallisten viranomaisten kuin Euroopan poliisivoimienkin välillä on parannettava esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ihmiskaupan uhkien torjumiseksi.

Nämä ovat pääteemat myös julkilausumassa, jonka EuroCOP hyväksyi Maltan kokouksessa.

EuroCOP huomauttaa, että päättäjät ovat vuosia sulkeneet silmänsä poliiseihin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseltä. Nyt on aika toimia, ja ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä tulee rakentaa keskitetty EU-tietokanta, johon tallennetaan poliiseihin kohdistuva väkivalta eri jäsenmaissa.

”Meillä on paljon esimerkkejä fyysisestä väkivallasta sekä esimerkiksi viharikoksista ja seksuaalisesta häirinnästä, joiden kohteeksi poliisit joutuvat yhä useammin. Tähän on puututtava tarkan, kattavan tiedon pohjalta, ja Eurostat voisi olisi hyvä toimija tällaisen tietokannan rakentamiseksi”, Rinne sanoo.

Ilmastonmuutos ja terrorismi tuovat paineita poliisien työhön

Myös poliisien palkkaus, työolosuhteet ja sosiaaliset oikeudet vaativat huomiota eri puolilla Eurooppaa. ”Meillä Suomessakin poliisien palkkaus, työssäjaksaminen ja työhyvinvointi vaativat parantamista, jotta ammatin veto- ja pitovoima säilyy. Euroopan tasolla poliisien palkoissa on suuria eroja, eivätkä edes ammatillisen järjestäytymisen oikeudet toteudu kaikkialla.”

Rinne muistuttaa, että myös ilmastonmuutos vaikuttaa erittäin merkittävästi poliisin työhön, ja tämä vaatii entistä parempaa tiedonvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä, mutta myös kunkin jäsenvaltion eri viranomaisten välillä. Ilmastomuutos pakottaa yhä suurempia ihmismääriä etsimään elämän edellytyksiä muualta, mikä käytännössä tarkoittaa siirtolaisvirtoja Eurooppaan.

Myös ympäristörikosten ehkäiseminen ja selvittäminen sekä terroriuhkien ja ihmiskaupan torjunta kysyvät yhä enemmän poliisin resursseja ja vaativat entistä parempaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.
EuroCOP:n puheenjohtajana Rinne on vienyt tätä viestiä päätöksenteon ytimeen sekä Brysselissä että kansallisille päättäjille Suomessa.

”Minun kokemukseni on, että päättäjät kuuntelevat meitä; poliisien ruohonjuuritasolta tuleva viesti otetaan vakavasti. Tästä on kuitenkin vielä matkaa käytännön toimenpiteisiin niin Suomessa kuin EU:n tasollakin. On tärkeää, että nämä poliisin ja loppupelissä myös kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat seikat nostetaan korkealle valittavan EU-parlamentin sekä komission agendalla”, Rinne painottaa.

Lisätietoja

Jonne Rinne
puh. +358 503998795
jonne.rinne@spjl.fi
www.eurocop.org

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL on maan suurin poliisin, Suojelupoliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen ammattilaisten etuja ajava järjestö. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 11 000 sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ammattilaista.

www.spjl.fi

_ _ _

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 18.4.2024 9.15