Suomen Psykologiliitto: Kolmiportainen tuki tulossa varhaiskasvatukseen – lakiin tulee kirjata myös psykologista

Kolmiportaisen tuen malli tuodaan myös varhaiskasvatukseen. Suomen Psykologiliitto kannattaa uudistusta. Lakiin tulee saada myös velvoite psykologipalveluista varhaiskasvatuksessa.

29.9.2021

Varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli, joka vastaisi perusopetuksessa jo tällä hetkellä käytössä olevaa mallia. Kolmiportainen tuki peruskoulussa koostuu kolmesta eri tuen asteesta: yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta.

Hallitus on antanut 27.9.2021 eduskunnalle esityksensä varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Laissa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista. Varhaiskasvatuksessa annettava tuki vahvistuisi lapsen tuen tarpeen mukaan. Lisäksi tavoitteena on, että tuki jatkuisi nykyistä saumattomammin esi- ja perusopetuksessa.

Varhaiskasvatukseen omat psykologit

Suomen Psykologiliitto kannattaa esityksen tavoitteita. Psykologiliitto pitää hyvänä sitä, että tuen tarjoaminen varhaiskasvatuksessa tulee velvoittavaksi samalla tavoin eri puolilla Suomea niin kunnallisella kuin yksityisellä puolella. Lakiin säädetty oikeus tukeen auttaa varmistamaan, että lasten ongelmiin puututaan ajoissa.

Esityksessä on kuitenkin lausuntokierroksen jälkeenkin keskeinen puute: varhaiskasvatuksesta puuttuu lakisääteinen oikeus psykologin palveluihin. Tämä asettaa varhaiskasvatuksen täysin eriarvoiseen asemaan muiden kouluasteiden kanssa. Tämän puutteen nosti esiin lausunnossaan Psykologiliiton lisäksi muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.

Suomen Psykologiliitto vaatii, että uuteen varhaiskasvatuslakiin sisällytetään velvoittava maininta varhaiskasvatuksen psykologista.

Psykologipalvelujen jättämistä lain ulkopuolelle on perusteltu sillä, että psykologi- ja kuraattoripalvelut olisivat saatavilla varhaiskasvatusikäisille lapsille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kautta, esimerkiksi neuvolapalveluissa. Kaikkialla maassa neuvolat eivät kuitenkaan nykyään tarjoa psykologipalveluja.

– Varhaiskasvatuslakiin tulisi ehdottomasti kirjata velvoite psykologipalveluista varhaiskasvatuksessa, painottaa Psykologiliiton järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas – Erityisesti alle kolmevuotiaiden haasteiden tunnistaminen, seuranta ja arviointi vaatii ehdottomasti vahvaa, jatkuvaa moniammatillisuutta.

Nyt annettu hallituksen esitys käsitellään valtion vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Lue Psykologiliiton lausunto

Yhteyshenkilö:
Katja Vähäkangas
Järjestökoordinaattori
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 050 302 5800
katja.vahakangas@psyli.fi