Suomen Psykologiliitto opiskelijoiden mielenterveyspäivänä: Korkeakoulujen opintopsykologit lakisääteisiksi

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 22.4.2021 teemalla Avun arvoinen. Suomen Psykologiliitto osallistuu päivään, ja ilmaisee huolensa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Psykologiliitto vaatii opintopsykologien palvelujen tuomista kaikkien korkeakouluopiskelijoiden saataville tekemällä ne lakisääteiseksi.

22.4.2021

Koronavirusepidemian vuoksi suuri osa korkeakoulujen opetuksesta on muuttunut etäopiskeluksi, mikä on vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin kielteisesti monin eri tavoin. Etäopiskelu on heikentänyt monen opiskelumenestystä ja -motivaatiota. Jaksaminen on kortilla, ja osa opiskelijoista on alkanut epäillä alavalintaansa tai kyseenalaistaa sitä, pärjääkö ylipäätään korkeakouluopinnoissa.

Opintopsykologi on oikea ammattilainen auttamaan opintoja koskevissa haasteissa. Opintopsykologin työ on opiskelukyvyn tukemista ja edistämistä. Opintopsykologit ovat osa korkeakoulun organisaatiota, eli he tuntevat opiskelu- ja toimintaympäristön hyvin. He myös konsultoivat opetus- ja ohjaushenkilöstöä.

Tällä hetkellä laki ei kuitenkaan velvoita korkeakouluja tarjoamaan opintopsykologien palveluja opiskelijoille. Tämä asettaa eri korkeakouluissa opiskelevat eriarvoiseen asemaan. Monissa korkeakouluissa opintopsykologeja ei ole riittävästi tarpeeseen nähden. On myös korkeakouluja, joissa opintopsykologin palveluja ei ole lainkaan tarjolla. Psykologiliitto vaatiikin, että opintopsykologipalvelut tulisivat lakisääteisiksi.

– Opiskeluaika on haastavaa. Se sijoittuu usein nuoren aikuisen ikävaiheeseen, jolloin tapahtuu kehityksellisestikin paljon asioita, kertoo Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola. – Sen lisäksi, että opiskelijat pohtivat paljon tulevaa työuraa ja työelämään siirtymistä, opiskelijat keskustelevat opiskelupsykologin kanssa esimerkiksi opiskelutaidoista ja uupumisesta.

Opintopsykologipalvelut ovat yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää apua. Opintopsykologin varhainen matalan kynnyksen tuki opiskeluun ja mielenterveydelle vähentää ongelmien kasvamista suuremmiksi ja raskaamman avun tarvetta myöhemmin.

Opiskelijoita auttaa myös YTHS, joka keskittyy enemmän jo todettujen mielenterveyshäiriöiden hoitoon. Psykologiliitto korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää turvata YTHS:n mielenterveyspalvelujen resurssit, kun myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat tulleet YTHS:n piiriin ja koronapandemia haastaa hyvinvointia. Riittävä resursointi ennaltaehkäiseviin opintopsykologin palveluihin ja perustason hoitoon YTHS:llä vähentää tarvetta erikoissairaanhoidolle ja Kelan rahoittamille kuntoutuspsykoterapioille.

Yhteyshenkilöt:
Annarilla Ahtola
Puheenjohtaja, Suomen Psykologiliitto
Puh: +358 40 687 7677
annarilla.ahtola@psyli.fi