Suomen Terveydenhoitajaliitto: Audionomin nimikesuojaus on välttämätön potilasturvallisessa kuulonkuntoutuksessa

Potilasturvallisuuspäivänä 17.9. Terveydenhoitajaliiton valtakunnallinen Audionomiyhdistys haluaa kiinnittää huomiota audionomi-nimikkeen nimikesuojauksen puuttumiseen. Audionomi-nimikkeeltä puuttuu edelleenkin nimikesuojaus, vaikka audionomi on nimikkeenä ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien ja alan ammattilaisia on koulutettu jo vuodesta 1972 lähtien.

17.9.2021

– Pahimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että nimikettä voi käyttää kuka tahansa, toteaa Audionomiyhdistyksen puheenjohtaja Kati Pesonen-Simonen.

– Kuinka kuulon diagnostiikan ja kuntoutuksen palveluja käyttävä potilas ja hänen läheisensä voivat olla varmoja audionomi-nimikettä käyttävän osaamisesta ja oikeudesta käyttää nimikettä? pohtii Pesonen-Simonen.

Nimikesuojaus edistää potilasturvallisuutta varmistamalla osaamista, tehostamalla riskienhallintaa, turvaamalla palveluprosesseja ja mahdollistamalla potilaan ja läheisen osallistumista potilasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen.

– Audionomin nimikesuojaus on palveluja tuottavan organisaation, audionomin ja ennen kaikkea palveluja käyttävän ja hänen läheisensä etu, sanoo Pesonen-Simonen.

Potilasturvallisuudessa on kysymys siitä, että tutkimusta ja hoitoa toteuttava henkilö todella on sitä, mitä nimike kertoo hänen olevan, ja hänellä on nimikkeen edellyttämä osaaminen.

– Kuuleminen on tärkeässä asemassa tieto- ja viestintäyhteiskunnassa. Audionomi on kuulon diagnostiikan ja kuntoutuksen ammattilainen, jolla on terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto, yleisimmin sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto. Audionomeilla on monipuolinen osaaminen sekä suomalainen täydennyskoulutus audionomin tehtävään, sanoo Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

– Terveydenhoitajaliitossa olemme ponnistelleet nimikesuojauksen eteen ja mm. keskustelleet asiasta viranomaisten kanssa. Jatkamme ponnisteluja, kunnes nimikesuojaus toteutuu, Mäenpää jatkaa.

– Kuulonkuntoutuksen tarve väestön ikääntyessä kasvaa, ja vastuu hyvästä kuulon diagnostisten tutkimusten toteuttamisesta ja erityisesti kuulokojevalinnasta ja kojesovituksesta on audionomilla, sanoo Pesonen-Simonen.

Potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9. Potilasturvallisuutta parannetaan ennakoimalla ja estämällä turvallisuus- ja laatuongelmien syntyä ja jatkuvalla prosessien turvallisuuden ja laadun arvioinnilla. Riskienhallinta, turvalliset palveluprosessit, varmistettu osaaminen ja turvallisuuden ja laadun seuraaminen kaikilla terveydenhuollon tasoilla edistää potilasturvallisuutta ja potilaan sekä läheisen osallistumista potilasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot:
Audionomi Kati Pesonen-Simonen, Terveydenhoitajaliiton valtakunnallisen Audionomiyhdistyksen puheenjohtaja. puh. 040 572 8323, kati.pesonen-simonen@hotmail.fi
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, joka edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitossa on noin 7 500 jäsentä ja se kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan.