Suomen Terveydenhoitajaliitto: Kansallista terveydenhoitajapäivää vietetään toista kertaa 18. syyskuuta – Terveydenhoitajatyö muokkautuu yhteiskunnallisten muutosten ja väestön tarpeiden mukaan

Terveydenhoitaja on ainutlaatuinen, suomalainen ammatti, jota ei ole samanlaisena muualla maailmassa. Terveydenhoitajien tekemä työ on merkityksellistä ennaltaehkäisevää työtä, jolla edistetään kansanterveyttä ja kansantaloutta. Terveydenhoitajapäivällä Terveydenhoitajaliitto haluaa juhlistaa ja kunnioittaa kaikkia terveydenhoitajia ja heidän tekemäänsä työtä.

14.9.2021

Terveydenhoitajatyö on jatkuvassa muutoksessa, sillä se muokkautuu yhteiskunnallisten muutosten ja väestön tarpeiden mukaan.

– Terveydenhoitajatyö on tulevaisuusorientoitunutta. Työn tavoitteena on terveysongelmien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Tarkoituksena on tukea ja edistää väestön, erilaisten yhteisöjen ja ympäristön terveyttä yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Terveydenhoitajatyö on vaativaa ja laaja-alaista osaamista edellyttävää, kustannustehokasta asiantuntijatyötä. Terveydenhoitajat ovat korkeasti koulutettuja terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän työn, kansanterveystyön ja hoitotyön asiantuntijoita. Kaikki terveydenhoitajat ovat myös rekisteröityjä sairaanhoitajia.

Tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat terveydenhoitajien asiantuntijuutta ja terveydenhoitajia pidetään luotettavina ja helposti lähestyttävinä. Arvostusta tuodaan esiin myös juhlapuheissa.

– Arvostuksen toivoisi näkyvän nykyistä enemmän konkreettisesti päätöksenteossa, henkilöstöresursoinnissa ja ennen kaikkea palkkauksessa, painottaa Mäenpää.

Koronapandemia on työllistänyt paljon terveydenhoitajia. Pandemian aikana moni terveydenhoitaja on siirretty lyhemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi koronatehtäviin, kuten puhelinneuvontaan, koronapotilaiden vastaanottoon, koronatestaukseen ja jäljitykseen sekä massarokotuspisteisiin. Omat työtehtävät, jotka jo ennen pandemian puhkeamista olivat kuormittuneet, ovat nyt entistä kuormittuneempia. Tämä heikentää jaksamista ja työhyvinvointia.

– Terveydenhoitajat ovat kuitenkin joustaneet, venyneet ja tehneet työtä sitoutuneesti ylikuormasta huolimatta. Kaikki terveydenhoitajat tekevät merkityksellistä työtä ja ansaitsevat arvostuksen ja kiitoksen, Mäenpää sanoo.

18. syyskuuta vietetään myös Tyynen nimipäivää. Tyynen päivää on juhlittu Terveydenhoitajaliiton terveydenhoitajayhdistyksissä ympäri Suomen jo vuosikymmenien ajan maamme ensimmäisen terveydenhuoltoneuvoksen Tyyne Luoman (1893–1970) kunniaksi. Tyyne Luoma oli suomalaisen terveyssisarlaitoksen ja kansanterveystyön merkittävä kehittäjä, kouluttaja ja organisaattori sekä Terveydenhoitajaliiton perustaja. Terveydenhoitajayhdistysten Tyynen päivän juhlissa on palkittu alueen ansioituneita terveydenhoitajia sekä juhlistettu terveydenhoitajan ammattia.

– Omasta ammatistaan ja osaamisestaan kannattaa olla ylpeä. Vietetään kansallista terveydenhoitajapäivää juhlistamalla terveydenhoitajan ammattia ja työtä, Mäenpää toteaa.

#kansallinenterveydenhoitajapäivä
#terveydenhoitajapäivä

Lisätiedot:
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, joka edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitossa on noin 7 500 jäsentä ja se kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan.

Tiedotten alkuperäinen julkaisuaika 12.9.2021.