Suomen Terveydenhoitajaliitto: Neuvolatoiminta täyttää ensi vuonna 100 vuotta – Terveydenhoitajaliitto juhlistaa neuvolaa koko vuoden

Kaikkien aikojen paras suomalainen keksintö – neuvolatoiminta – täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Ensimmäinen neuvola perustettiin Helsinkiin vuonna 1922. Neuvoloiden ansiosta imeväiskuolleisuus laski ja pikkulasten terveys parani huomattavasti. Terveyssisaret (nyk. terveydenhoitajat) ovat työskennelleet neuvoloissa alusta lähtien. Tänä päivänä terveydenhoitajat ovat neuvolatyön laaja-alaisia asiantuntijoita ja toimivat perhettä suunnittelevien, odottavien ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

9.11.2021

Terveydenhoitajien asiantuntija- ja edunvalvontajärjestönä Terveydenhoitajaliitto haluaa juhlistaa maailmallakin kiinnostusta herättänyttä neuvolatoimintaa monin eri tavoin. Neuvolan juhlavuosi näkyy monipuolisesti Terveydenhoitajaliiton viestinnässä, mm. liiton somekanavissa ja Terveydenhoitaja-lehdessä. Juhlavuosi huipentuu 6.10.2022 Tampere-talossa järjestettävään neuvolatyön juhlaseminaariin, joka järjestetään valtakunnallisten Terveydenhoitajapäivien yhteydessä.

Neuvoloissa terveydenhoitajat tekevät työtä perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja voimavarojen tukemiseksi. Lähtökohtana on perheiden yksilöllinen kohtaaminen, ohjaaminen ja tukeminen. Palvelut ovat kynnyksettömiä ja asiakkaiden arvostamia. Neuvolan keskeisiä tehtäviä ovat perhesuunnitteluneuvonta, raskauden seuranta, lapsen kasvun ja kehityksen seuranta, vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, koko perheen terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy ja oikea-aikaisen varhaisen tuen tarjoaminen sitä tarvitseville. Neuvolatyötä tehdään vastaanottojen lisäksi sähköisillä alustoilla ja kotikäynteinä. Neuvolan terveydenhoitajat ovat tehneet kotikäyntejä jo 1920-luvulta lähtien. Varhaisina vuosina neuvolapalvelut perustuivat jopa enemmän koti- kuin vastaanottokäynteihin.

Neuvolan terveydenhoitajat tavoittavat lähes kaikki raskaanolevat, lapset ja lapsiperheet, joten heillä on merkittävä rooli väestön terveyden edistämistyössä. Neuvolatyössä tärkeää on monialainen ja moniammatillinen yhteistyö. Terveydenhoitajien keskeisin yhteistyökumppani neuvoloissa on neuvolalääkäri.

Juhlavuodessa ja neuvolatyön esiin tuomisessa ovat mukana myös muut keskeiset neuvolatyöhön liittyvät toimijat ja Terveydenhoitajaliiton yhteistyökumppanit.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557 tai tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 30.10.2021.