Suomen Terveydenhoitajaliitto: Rokottaminen vaatii laaja-alaista osaamista – rokotusosaamisen laatu tulee varmistaa jatkossakin!

Valtioneuvosto hyväksyi rokotusoikeuden laajentamista koskevan asetusmuutoksen, joka tulee voimaan 1.5.2024. Terveydenhoitajaliitto painottaa, että rokotuskoulutuksen tulee jatkossakin olla edellytys uusien ammattiryhmien rokotusoikeudelle. Puutteellinen osaaminen johtaa helposti rokotekriittisyyden lisääntymiseen ja maamme hyvän rokotekattavuuden heikentymiseen.

29.4.2024

Asetusmuutoksen myötä rokotuksia saavat jatkossa antaa hammaslääkärit, proviisorit, farmaseutit, laboratoriohoitajat, lähihoitajat ja perushoitajat. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on todennut, että muutoksen tavoitteena on nopeuttaa erityisesti kausirokotteiden antamista sekä lieventää terveydenhuollon henkilöstöpulaa, joka on näkynyt menneinä syksyinä juuri influenssa- ja koronarokotusten ruuhkautumisena. Terveydenhoitajaliitto muistuttaa, että nopeuttaminen ei saa kuitenkaan tarkoittaa rokotusosaamisesta tinkimistä.

Tähän saakka rokotusosaaminen on edellyttänyt rokottajilta korkeakoulutasoisen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden teoriaosuuden suorittamista, rokottamisen harjoittelua ja työpaikkakohtaisesti tartuntataudeista vastaavan lääkärin myöntämää rokotuslupaa, joka on ollut mahdollista saada, kun rokottamisen näyttökoe on suoritettu.
Potilasturvallisuuden ja rokotekattavuuden turvaamisen vuoksi on erittäin tärkeää, että jatkossakin rokotusluvan myöntämisen edellytyksenä on tarkasti määritelty laaja-alainen teoreettinen rokotusosaaminen, rokottamisen harjoittelu ja osaamisen näyttökoe.

Kaikella rokotustoiminnalla tulee jatkossakin olla nimetty vastuulääkäri, joka viime kädessä vastaa siitä, että rokottajalla on asianmukainen rokotusosaaminen. Kaikkia rokotteita koskevan rokotusluvan myöntämisen edellytyksenä ei voi olla ns. määrittelemätön lisäkoulutus.

Käytännön työssä rokotustoimintaa ei ole mahdollista toteuttaa minkään vastuutahon välittömässä valvonnassa, paitsi joukkorokotustilanteissa. Siksi rokottajalla on aina oltava paitsi asianmukainen rokotusosaaminen, myös osaaminen välittömien rokotusreaktioiden hoitoon.

Rokotuksia voidaan jatkossakin antaa vain terveydenhuollon palveluyksikössä, joten apteekkien täytyy rekisteröityä yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajiksi ennen rokotustoiminnan aloittamista, ja tieto annetuista rokotuksista täytyy kirjata asianmukaisesti potilastietojärjestelmään.

Monissa apteekeissa toimii jo tälläkin hetkellä terveysneuvontapisteitä, joissa työskentelee asianmukaisen rokotusosaamisen koulutuksen suorittanut terveydenhuollon ammattilainen. Mikäli henkilöllä on terveydenhoitajan koulutus, on terveysneuvontapisteen palveluita voitu hyödyntää laajemminkin terveysneuvonnassa ja sairaanhoidollisissa toimenpiteissä.

Uusi asetus määrittelee perustellusti sen, että uudet ammattiryhmät eivät saa rokottaa alle 18-vuotiaita, koska alaikäisen rokottaminen vaatii erityisosaamista. Terveydenhoitajaliitto näkee, että tämän asian turvaaminen on erittäin tärkeää sekä asiakasturvallisuuden että valtakunnallisen rokotuskattavuuden varmistamiseksi.

Lisätiedot

puheenjohtaja Kirsi Grym, puh. 050 564 7300
kehittämispäällikkö Aija Saarinen, puh. 040 571 0356

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, joka edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitto kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika  26.4.2024 20.00