Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: Vuoden Audionomi 2022 Katja Huttula on monipuolinen audionomityön osaaja

Terveydenhoitajaliiton valtakunnallinen Audionomiyhdistys on valinnut Katja Huttulan Vuoden Audionomiksi 2022. Huttula työskentelee audionomina TAYS Kuulokeskuksessa.

7.4.2022

Huttulan työnkuva on hyvin monipuolinen ja ulottuu diagnostisista tutkimuksista kuulokojekuntoutukseen sekä myös ohjaamiseen ja opettamiseen.

– Työn tekevät mielekkääksi etenkin potilaat. Heidän elämäntilanteensa ovat hyvin vaihtelevia kuulemiseen ja siihen liittyvien teknisten ja sosiaalisten haasteiden kanssa. Potilaat tarvitsevat monenlaista tukea kuulovamman hyväksymiseen ja ylipäänsä jaksamiseen, Huttula toteaa.

Katja Huttulan polku vei audionomin täydennyskoulutuksesta TAYSin kuulokeskukseen vuonna 2008. Edeltävät psykiatrisen sairaanhoitajan ja viittomakielen tulkin koulutukset sekä monipuolinen työkokemus kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden parissa ovat todellinen vahvuus audionomin työssä.

Audionomiopiskelijoiden ja lääketieteen kandidaattien opettaminen ja ohjaaminen on Huttulan työssä keskeinen asia ja antaa myös tekijälle itselleen uusia näkökulmia työhön.

– Harjoittelujaksojen aikainen ohjaus ja sen kehittäminen sekä yhteydenpito opetusta järjestävään ammattikorkeakouluun ja opiskelijaryhmään ovat tärkeä osa työtäni.

Audionomiopiskelijoiden harjoittelun ajalle opiskelijoille on määritelty selkeät tavoitteet ja harjoittelujakson ohjelma räätälöidään niin, että opiskelija saa mahdollisimman laajan näkemyksen ja kokemuksen yliopistollisen sairaalan moniammatillisuudesta. Lääketieteen kandiopiskelijat saavat Huttulalta tuhdin tietopaketin kohtaamisesta ja kommunikaatiosta kuulovammaisen kanssa. Myös työkaverit ovat hyötyneet Huttulan monipuolisesta osaamisesta ja ohjaustaidoista saaden hyvää opetusta kuulonäkövammaisten ohjaamisesta ja viitotusta kommunikaatiosta.

Terveydenhoitajaliitto ja Audionomiyhdistyksen hallitus ovat pitäneet audionomien nimikesuojausasiaa esillä sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan eri yhteyksissä, sillä audionomeilla nimikesuojausta ei ole. Audionomien nimikesuojaus edistäisi potilasturvallisuutta varmistamalla, että tutkimusta ja hoitoa toteuttava audionomi todella on sitä, mitä nimike kertoo hänen olevan ja hänellä on nimikkeen edellyttämä koulutus ja osaaminen.

– Audionomin nimikesuojaus hyödyntäisi työnantajaa, työntekijää ja erityisesti palveluja käyttävää ja hänen läheisiänsä. Olisi todella tärkeää saada audionomin ammatin nimikesuojaus mahdollisimman pian, Huttula toteaa.

Vuoden audionomi on huolissaan audionomien työssä jaksamisesta.

– Audionomien työkuorma on suuri ja potilaat tarvitsevat paljon tukea haastavissa elämäntilanteissa.

Huttulan mukaan kollegat – lähityöyhteisössä ja valtakunnallisesti – ovat tärkeässä roolissa ja voimavarana työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä.

– Audionomi tarvitsee työssään myös valtavasti itsensä johtamisen kykyä ja taitoa ja tarvittaessa myös rohkeutta pyytää apua, Huttula painottaa.

Lisätiedot
Audionomi Katja Huttula, katja.huttula@pshp.fi tai lii.inkeri@gmail.com