Suomen Terveydenhoitajaliitto: Terveydenhoitajaliiton uutena puheenjohtajana on aloittanut TtM, terveydenhoitaja (AMK) Kirsi Grym

Valtakunnallisesti ajankohtaisia aiheita Terveydenhoitajaliiton toimintakentässä 1.11.2022 alkaneella puheenjohtajakaudella 2022–2024 ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuminen, hyvinvointialueiden toiminnan aloitus ja ratkaisujen löytäminen hoitajapulaan.

2.11.2022

– Sote-uudistuksessa terveydenhuollon painopisteen tulee siirtyä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön. Samanaikaisesti muutokset väestörakenteessa haastavat kehittämään terveydenhuollon palveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikuttavia ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja terveyden edistämisen palveluja on oltava saatavilla läpi ihmisen koko elämänkaaren, toteaa Kirsi Grym.

– Onneksi meillä Suomessa terveydenhuollossa työskentelee korkeasti koulutettuja, ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja terveyden edistämisen ammattilaisia, terveydenhoitajia, ja myös kuulon hoitotyön ja kuntoutuksen asiantuntijoita, audionomeja. Heidän työnsä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on vaikuttavaa, merkityksellistä ja taloudellisesti kannattavaa. Heidän asiantuntijuuttaan tulisi ehdottomasti tulevaisuudessa hyödyntää yhä paremmin väestön terveystarpeisiin vastaamisessa, Grym jatkaa.

Globaali hoitajapula näkyy myös Suomessa.

– Terveydenhoitajien ja audionomien koulutuksen ja ammatin edunvalvojana meidän tehtävänämme on löytää ratkaisuja alan veto- ja pitovoiman haasteisiin. Tavoitteenamme on, että hoitotyö nähdään haluttuna työurana, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus rakentaa itselleen oman näköisensä urapolku. Hoitajapulan keskellä koulutuksen korkean laadun, työn osaamisvaatimusten ja toimintaedellytysten turvaaminen on erityisen tärkeää. Puheenjohtajana työni lähtökohtana onkin terveydenhoitajien ja audionomien työn ja ammatin arvostuksen ja tunnettuuden lisääminen, Kirsi Grym toteaa.

On tärkeää varmistaa kestävien ratkaisujen käyttöönotto ennaltaehkäisevän työn ja perusterveydenhuollon johtamisen, työolosuhteiden ja palkkauksen kehittämiseksi.

– Terveydenhoitajien ja audionomien tekemästä asiantuntijatyöstä on maksettava työn vaativuuden mukainen korvaus, ja työtä on voitava tehdä vaikuttaviksi todetuin menetelmin. Haluan olla aktiivisesti kehittämässä ratkaisuja jäsenistömme työn tekemisen ehtojen parantamiseksi ja edunvalvonnan turvaamiseksi. Terveydenhoitajaliitossa olemme valmiita rakentamaan aidosti kannustavaa palkkausjärjestelmää hyvinvointialueille, Grym painottaa.

Kirsi Grym on aikaisemmin työskennellyt Terveydenhoitajaliiton järjestöpäällikkönä. Terveydenhoitajaliittoon hän siirtyi terveyden edistämisen erityisasiantuntijatehtävistä. Sitä ennen Grym työskenteli pitkään terveydenhoitajana neuvolassa ja ulkomailla yksityisellä sektorilla erikoissairaanhoidossa.

Yhteystiedot

puheenjohtaja Kirsi Grym, puh. 050 564 7300, kirsi.grym@terveydenhoitajaliitto.fi

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, joka edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitto kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika: 01.11.2022 kello 18:17