Suomen Työterveyshoitajaliitto: Vuoden Työterveyshoitaja 2023 on Tiina-Henriikka Toikka Pyhtäältä

Suomen Työterveyshoitajaliiton hallitus on 75-vuotisjuhlavuonnaan valinnut Vuoden Työterveyshoitajaksi 2023 Tiina-Henriikka Toikan Pyhtäältä. Toikka työskentelee työkykyvalmentajana Pihlajalinnan Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen toimipisteissä.

12.5.2023

Työ keskittyy osatyökykyisten työkyvyn ylläpitoon sekä työssä jaksamisen ja jatkamisen tukemiseen osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä.

Tiina-Henriikka Toikka valmistui vuonna 1995 terveydenhoitajaksi ja pätevöityi pari vuotta myöhemmin työterveyshuoltoon. Oman osaamisen kehittäminen on ollut hänelle tärkeää. Jo työterveyshuoltouransa alkuvaiheessa hän näki kuntoutuksen merkityksen työterveyden ytimessä. Kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinto ja työkykykoordinaattorikoulutus täydensivät osaamista, jota hän mielellään jakaa niin työyhteisössään kuin sidosryhmillekin.

Antoisa työ työkykyvalmentajana

Kun työntekijän työkyky on uhattuna ja jatkaminen omassa työssä on epävarmaa, tarvitaan työkyvyn aktiivista tukea. Työterveyshuollon tiimissä yhteistyössä työnantajan sekä eläkeyhtiöiden kanssa toimiva työkykyvalmentaja on erikoistunut työkyvyn tuen eri vaihtoehtoihin ja prosesseihin. Työn tavoitteena on saada osatyökykyinen henkilö takaisin työelämään erilaisilla tukitoimilla. Työ on laajaa verkostotyötä erityisesti sote-alan toimijoiden sekä työpaikkojen, esihenkilöiden ja HR:n kanssa.

Työelämässä on viimeisten vuosien aikana tapahtunut paljon muutoksia, jotka ovat näkyneet myös Toikan työkykyvalmentajauran aikana mm. eläkeyhtiöiden ammatillisen kuntoutuksen kriteereiden tiukentumisena. Myös eläkehylkyjä tulee aiempaa helpommin ja enemmän.

Tämä on aikaansaanut tarpeen miettiä toisenlaisia ja jopa ihan uusia polkuja ja tiiviimpää yhteistyötä työntekijän, moniammatillisen tiimin ja työnantajan edustajien kanssa. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen ratkaisu jokaiselle osatyökykyiselle, ja joskus myös eläke on se paras ratkaisu, selvittää Tiina-Henriikka Toikka.

Ilman Tiinaa meillä olisi moni case päätynyt umpikujaan! Vaikka välillä työntekijöiden tilanteet ovat olleet haasteellisia, hän ei ole luovuttanut vaan pyrkinyt löytämään aina yhteistyössä kaikkien kanssa hyvän ratkaisun. Tiinan iloisuus ja energisyys tekevät hänestä persoonan, josta on vaikea olla pitämättä!

Tiina-Henriikka Toikan saama palaute niin asiakasyrityksiltä, työkavereilta kuin esihenkilöltäkin on kiittävää: hän toimii aktiivisesti ja varhaisessa vaiheessa työkyvyn haasteissa kehittäen toimintaa ja työtä, on yhteistyökykyinen, joustava ja muita tsemppaava.

Asiakasyrityksen edustaja

Kymenlaakson paikallisosaston johtokunnan varapuheenjohtajana ja opiskelijavastaavana Tiina-Henriikka Toikka on aktiivinen ja idearikas. Vapaa-ajalla hän harrastaa mm. monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja.

Lisätietojen antajat:

Inka Koskiaho, puheenjohtaja, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
050 536 8226
inka.koskiaho@gmail.com

Tiina Toikka, työkykyvalmentaja
040 833 3349
tiina.toikka@pihlajalinna.fi

www.tyoterveyshoitajat.fi

Suomen Työterveyshoitajaliitto valitsi Vuoden Työterveyshoitajan nyt 25. kertaa. Suomen Työterveyshoitajaliitto ry – Finlands Företagshälsovårdareförbund rf perustettiin vuonna 1948.

Alkuperäinen tiedote on julkaistu 11.5.2023.