Suomen Hammaslääkäriliitto: Suunterveyden terveyserojen kaventamista on jatkettava

Suun sairaudet ovat yleisempiä sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevilla. 2020-luvulla huono-osaisuus ja syrjäytyminen näkyvät yhä suomalaisten hampaista ja suunterveydestä. Suun terveyserojen kaventamiseen tarvitaan hyvinvointialueilla vaikuttavia ja määrätietoisia toimia sekä lisää voimavaroja – tämä tulee huomioida hallitusohjelman toteutuksessa, painottaa Hammaslääkäriliitto.

20.6.2023

Hyvä suunterveys perustuu säännöllisiin tutkimuksiin, suun sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä riittävään omahoitoon.
Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus ja hoitoonpääsy ovat tärkeitä sekä kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti että yksilön kokonaisterveyden ja elämänlaadun kannalta.

– Riittämätön suun terveydenhuollon resursointi ja alueelliset erot ylläpitävät eriarvoisuutta. Tuloihin perustuva eriarvoisuus on suurempaa hammashoidossa kuin muussa terveydenhoidossa. Silti suun terveydenhuollon osuus terveysmenoista on jatkuvasti pienentynyt, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Hallitusohjelmatavoitteissaan Hammaslääkäriliitto edellytti suun terveydenhuollon resurssien lisäämistä, hoidon saatavuuden parantamista sekä terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän hoidon painottamista.

Tarvitaan toimiva palvelujärjestelmä

Ratkaisuksi suun terveydenhuollon haasteisiin tarvitaan väestön, suun terveydenhuollon ammattilaisten ja yhteiskunnan kannalta nykyistä toimivampi järjestelmä.

Suun terveydenhuollossa julkiset ja yksityiset palvelut muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Terveyskeskuksia ei ole missään vaiheessa mitoitettu koko väestön hoitoon, vaan aikuispotilaista noin puolet on hoidettu julkisella puolella ja puolet yksityisvastaanotoilla.

– Nyt tarvitaan käyttöön kaikki yksityissektorin resurssit hoitaa enemmän potilaita ja purkamaan hoitojonoja esimerkiksi korottamalla ja kohdentamalla hammashoidon Kela-korvauksia sekä kehittämällä toimivampia palvelusetelimalleja, korostaa Virtomaa.

Suun terveydenhuollon palvelut jakautuvat väestössä epätasaisesti.

– Potilaan omavastuu suun terveydenhuollossa on isompi kuin muussa terveydenhuollossa. Tämä epäkohta estää osaa väestöä hakeutumasta ajoissa hoitoon. Silloin suun sairaudet ehtivät edetä, jolloin menetetään terveyttä ja joudutaan lopulta tekemään laajempia ja vaativampia korjaavan hoidon toimenpiteitä. Tämä lisää kokonaisuutena myös yhteiskunnan kustannuksia.

Suunterveyden suuri eriarvoisuus on eettisesti, juridisesti ja kansanterveydellisesti ongelmallista.

– Suun terveydenhuollon palvelut on laitettava kuntoon ja korjattava järjestelmän ongelmakohdat. Ihminen on kokonaisuus, joten suu- ja hammassairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen hoito tukevat myös monien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

 

Yhteyshenkilöt

Henna Virtomaa
Toiminnanjohtaja
Suomen Hammaslääkäriliitto
Puh: 09 6220 2535
henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi