Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on julistanut uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle.

17.5.2023

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 16.5. kello 13 ja päättyy 30.5. kello 13. Kielto koskee kaikkia Talentian jäseniä, jotka kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Alalla on voimassa aiemmin annettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto ajalla 2.5.–16.5.

Ensi viikolla tulossa on myös lakkoja, jos työriitaan ei synny sopua. Yksityistä varhaiskasvatusta koskeva kaksipäiväinen lakko alkaisi 23.5. Samana päivänä alkaisi myös viisipäiväinen lakko tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaa yritettiin ratkoa vielä eilen valtakunnansovittelijan johdolla, mutta työntekijäpuolen ja työnantajan näkemykset ovat kaukana toisistaan. Valtakunnansovittelija ei nähnyt mahdolliseksi jatkaa sovittelua tai jättää sovintoehdotusta.

Talentia on päättänyt uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, jotta neuvotteluihin saadaan vauhtia. Kielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia Talentian jäseniä.

Tavoitteena palkkaohjelma

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet jälkeen julkisen sektorin palkoista. Talentian tavoitteena on saada alalle useampivuotinen palkkaohjelma. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle haetaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

– Alan työntekijäpula vain syvenee, jos palkoissa jäädään edelleen jälkeen julkisesta sektorista. Jo valmiiksi pienituloisten työntekijöiden ostovoimaa syö lisäksi korkea inflaatio, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät työskentelevät muun muassa yksityisissä lastensuojelulaitoksissa ja päiväkodeissa.

– Talentian jäsenet ovat korkeakoulutettuja sosiaalialan asiantuntijoita, jotka tekevät vaativaa ja vastuullista työtä. Työstä olisi syytä maksaa sen vaativuutta vastaava palkka.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piiriin kuuluu yli 72 000 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa yksityisissä lastensuojelulaitoksissa tai päiväkodeissa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.