Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta uudet lakkovaroitukset yksityisiin päiväkoteihin ja lastensuojelulaitoksiin

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 16.5. jättänyt uusia lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle.

17.5.2023

Lakkovaroitukset koskevat yksityistä varhaiskasvatusta ja lastensuojelua. Lakot rajautuvat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueille.

Lakko yksityisissä päiväkodeissa alkaa 31.5. ja päättyy 2.6. Lakko yksityisissä lastensuojelulaitoksissa alkaa 31.5. ja päättyy 3.6. Lakot toteutuvat, jos työriitaan ei saada sopua aiemmin.

Talentia antoi myös viime viikolla lakkovaroitukset, jotka koskevat yksityisiä päiväkoteja ja tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteita. Lakot alkavat 23.5. Lisäksi yksityisellä sosiaalipalvelualalla on voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Työtaistelun tavoitteena on saada vauhtia jumiutuneisiin työehtosopimusneuvotteluihin. Työriita on siirtynyt valtakunnansovittelijan pöydälle, mutta toistaiseksi riitaan ei ole löytynyt ratkaisua.

Neuvottelujen suurin kiista koskee palkkaa

Talentian tavoitteena on saada alalle useampivuotinen palkkaohjelma, jotta sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa saadaan korjattua. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle haetaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

– Palkan on vastattava työn vaativuutta. Esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuukausipalkat voivat olla satoja euroja pienemmät kuntiin verrattuna, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Samaan aikaan varhaiskasvatuksessa on huutava pula työntekijöistä. Talentian viimevuotisen selvityksen mukaan yksityisissä päiväkodeissa kärsitään myös jatkuvasta kiireestä. Selvitykseen vastanneista 59 prosenttia kertoi, että päiväkodissa ei ole riittävästi henkilöstöä.

– Tässä tilanteessa työnantaja on valmis sahaamaan itseään jalkaan ja kiihdyttämään varhaiskasvatuksen työntekijöiden pakoa. Työnantajan esittämillä palkankorotuksilla ala jäisi entisestään jälkeen julkisen sektorin palkoista. Tästä kaikesta koituisi kallis lasku, sillä päiväkotien henkilöstöpula vaikuttaa luonnollisesti päiväkodin arkeen ja lasten hyvinvointiin, Karsio sanoo.

Talentia muistuttaa myös, että peräti 74 prosenttia lastensuojelulaitosten työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtoa, ja tärkeimpänä syynä siihen on palkkaus.

– Työ lastensuojelulaitoksissa on äärimmäisen vaativaa vuorotyötä, mutta se ei näy palkassa. Tämä epäsuhde kuormittaa työntekijöitä. Yhdessä muiden ongelmien, kuten heikkojen resurssien ja henkisen ja fyysisen väkivallan vuoksi, laitoshoidon työllä ei ole pitovoimaa. Se ei ole myöskään lasten etu, Karsio sanoo.

Yksityistä varhaiskasvatusta koskeva lakko toteutuu näin, jos sopua ei synny

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 kello 00.01 ja perjantain 2.6.2023 kello 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun. Lakko koskee varhaiskasvatuksen lisäksi aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Työnseisaus koskee oheisten konsernien/yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteissä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla tehtävää työtä:

Norlandia
Verkanappulat
Pilkepäiväkodit
Touhula
Sateenkaari Koto

Yksityisiä lastensuojelulaitoksia koskeva lakko toteutuu näin, jos sopua ei synny

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 kello 00.01 ja lauantain 3.6.2023 kello 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen piiriin kuuluu Familarin, Attendon ja Humanan kaikki tietyissä lastensuojelun toimipisteissä (21 kpl) Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Lue aiheesta tarkemmin >> talentia.fi/tyotaistelu

 

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi