Tavoitteena parempi suunterveys – Hammaslääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet

Suun terveydenhuoltoon tarvitaan riittävät resurssit ja kaikilla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä hoitoon. Ennaltaehkäisevää hoitoa on tarpeen vahvistaa nykyisestä, korostaen myös yksilön vastuuta omahoitamisesta. Vaikutamme Hammaslääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteissa suunterveyden ja toimivien suun terveydenhuollon palvelujen sekä hammaslääkärien työn ja työhyvinvoinnin puolesta. Kannatamme myös terveysperusteista verotusta suunterveydeksi.

16.5.2023

– Väestölle tulee jatkossa turvata kohtuuhintaiset ja laadukkaat suun terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti. Hoidon saatavuutta pitää parantaa. Tarvitaan entistä velvoittavampaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja tasapuolista hyödyntämistä. Keinoina esimerkiksi suun terveydenhuollon sairausvakuutuskorvauksien kohdentaminen ja korottaminen ja toimivien palvelusetelimallien kehittäminen, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Terveyserot näkyvät yhä suusta

Eriarvoisuus näkyy 2020-luvulla yhä suomalaisten suista ja suunterveys sekä terveyspalveluiden käyttö liittyvät sosioekonomiseen asemaan.

– Suunterveyden eriarvoistumista pitää ehkäistä vahvemmin. Erityisesti paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitoon tarvitaan resursseja. Varsinkin ikääntyessä ja toimintakyvyn heiketessä suun omahoito vaikeutuu.

Terveysvero tukee suunterveyttä

Hammaslääkäriliitto kannattaa myös terveysperusteista verotusta kansanterveyden edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi. Terveysverot aktivoivat elintarvikeyrityksiä kehittämään terveellisempiä tuotteita.

– Terveysverolla voidaan vähentää runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta, edistää suunterveyttä ja hillitä sote-kustannuksia.

Lasten ja nuorten suunterveyden suojelemiseksi terveysvero on myös perusteltu, painottaa Virtomaa.

Suunterveys on osa jokaisen hyvinvointia ja terveyttä. Suun ja hampaiden sairaudet voivat haitata elämää monin tavoin, ja suunterveydellä on tutkitusti yhteys moniin pitkäaikaissairauksiin.

Tiivistimme Hammaslääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet:

1.  Lisätään resursseja suunterveyteen

  • Suun terveydenhuollon rahoitus on turvattava.
  • Suun terveydenhuollon yksiköiden tulee voida tarjota potilaille korkealaatuista ja oikea-aikaista hoitoa hoitotakuun kiristyessä ammattilaisten työhyvinvoinnista tinkimättä.
  • Hoitojaksot eivät saa venyä liian pitkiksi.
  • Hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksen sekä hammaslääketieteen tutkimuksen rahoitusta on lisättävä.
  • Hoidon saatavuutta tulee parantaa.
  • Painotetaan terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää hoitoa.

2. Parannetaan hoidon saatavuutta

  • Alennetaan asiakasmaksuja, jotta huono-osaisimmillakin on mahdollisuus käyttää suun terveydenhuollon palveluita.
  • Yksityisen suun terveydenhuollon resurssit on hyödynnettävä väestön hoidossa.

3. Painotetaan terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää hoitoa

  • Otetaan käyttöön lisätyn sokerin terveysperusteinen vero.
  • Ikäihmisten suun terveydenhoitoon kehitetään toimivat hoitopolut osana vanhuspalveluita.

 

Yhteyshenkilöt

Henna Virtomaa
Toiminnanjohtaja
Suomen Hammaslääkäriliitto
Puh: 09 6220 2535

henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi

 

Alkuperäinen julkaisuaika 11.5.2023 08.53