Tekniikan akateemiset – TEK: Vuoden parhaat tekniikan opinnäytetyöt valittu

Palkitut ovat Aalto-yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta. Tekniikan alan yliopistokoulutettujen ammattiliitot palkitsivat vuoden 2022 parhaan väitöskirjan, diplomityön ja pro gradu -tutkielman eilen Helsingissä.

16.11.2022

– Väitöskirja, diplomityö ja pro gradu ovat lopullisia näyttöjä siitä, että oma ala on hallussa. Nämä palkitut työt menevät siitä kuitenkin heittäen ohi ja näyttävät miten mahtavaa tutkimusta suomalaisissa yliopistoissa tehdään. Haluamme näillä palkinnoilla tuoda esiin tulevaisuuden tekijöitä, joita ei muuten otsikoissa nähdä. Onnea palkituille, sanoo TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela.

– On tärkeää nostaa esiin ansiokasta työtä ja sen takana olevia ihmisiä. Palkitut työt ovat osoitus monipuolisesta ja syvällisestä osaamisesta, jonka tuloksena meille syntyy uutta tietoa. Tästä kehityksestä hyötyy koko yhteiskuntamme, sanoo TFiF:in toiminnanjohtaja Annika Nylander.

Väitöskirjapalkinto F. M. Mahafugur Rahmanille

Tekniikan alan vuoden parhaan väitöskirjan on tehnyt F. M. Mahafugur Rahman Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta, Sähkötekniikan ja automaation laitokselta. Rahmanin väitöskirjan nimi on ”Weak-Grid Tolerant Control Methods for Voltage-Source Converters”. Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF palkitsivat Rahmanin kunniakirjalla ja 7500 eurolla.

Rahmanin ajankohtainen väitöskirja liittyy uusiutuvaan energiaan: se esittelee algoritmeja, joita tarvitaan muun muassa aurinko- ja tuulivoimaloiden liittämiseksi sähköverkkoihin. Rahman ratkoo sähköverkon stabiiliuteen liittyviä haasteita, joita syntyy, kun verkkoon tuodaan merkittävä määrä uusiutuvaa energiaa.

Diplomityöpalkinto Inka Lehtimäelle

Vuoden parhaana diplomityönä TEK ja TFiF palkitsivat Inka Lehtimäen työn ”Konvulsiivisten epileptisten ja toiminnallisten kohtausten videoaineistoon perustuva automaattinen luokittelu”. Lehtimäki teki työnsä Aalto-yliopiston Life Science Technologies -maisteriohjelman Complex Systems -pääaineeseen. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Lehtimäen työ esittelee uuden menetelmän epileptisten ja toiminnallisten kohtausten diagnosointiin videolta koneoppimisen avulla. Lehtimäki teki diplomityön yhteistyössä Neuro Event Labs -yrityksen kanssa, ja diplomityö tukee yrityksen tuotekehitystä.

Pro gradu -palkinto Elias Vänskälle

Vuoden parhaana matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmana Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL palkitsi Elias Vänskän työn ”Pääkomponenttianalyysiin perustuva mallin reduktio kaasupäästöjen Bayesilaisessa estimoinnissa”. Vänskä teki työnsä Itä-Suomen yliopistossa. Hänen pääaineensa oli sovellettu fysiikka, laskennallisen fysiikan opintolinjalla. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Vänskän työssä on merkittävää käytännön potentiaalia kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseen. Työssään Vänskä kehitti uusia lasermittausta hyödyntäviä estimointimenetelmiä. Nyt Vänskä jatkokehittää gradunsa menetelmiä väitöskirjaa varten Itä-Suomen yliopistossa.

 

Yhteyshenkilöt

Juhani Nokela, juhani.nokela@tek.fi, 040 7547 459

F. M. Mahafugur Rahman, mahfuz484@gmail.com, 045 2276 997

Elias Vänskä, elias.vanska@uef.fi, 045 636 3921

Inka Lehtimäen haastattelupyynnöt: Katariina Rönnqvist, 09 2291 2277,
katariina.ronnqvist@tek.fi

***

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.11.2022 kello 7.32