Terveydenhoitajaliitto: Hallitusohjelman monet tavoitteet ovat positiivisia – valitettavasti keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat ristiriitaisia

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa sosiaali- ja terveydenhuollossa painopistettä ollaan siirtämässä edellisten hallitusten tapaan kohti varhaisempaa tukea ja apua sekä ennaltaehkäisyä. Samalla oikea-aikainen hoitoon ja palveluihin pääsy halutaan varmistaa ja palveluiden vaikuttavuutta parantaa. Huomiota halutaan kiinnittää varsinkin perheiden hyvinvointiin ja varhaiseen tukeen.

21.6.2023

– Olemme tyytyväisiä, että palveluita kehitetään ennaltaehkäisevään suuntaan. Erityisesti neuvolassa vanhemmuuden tukemiseen panostaminen, nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kehittäminen, osatyökykyisten tukeminen ja ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittäminen ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Kirsi Grym.

Samanaikaisesti hallitusohjelmassa toisaalla olevat kirjaukset tekevät tyhjäksi kerrotut tavoitteet. Esimerkiksi hallitusohjelman alkoholipolitiikka ei tue kansanterveyden edistämistä. Hoitoon pääsyn turvaamiseksi kirjattu Kela-korvauksen kasvattaminen ja mm. palveluseteleiden käyttöönotto eivät turvaa hoidon vaikuttavuutta ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa tai pitkäaikaissairauksien hoidossa. Niissä jatkuvan hoitosuhteen samaan terveydenhoitajaan tai lääkäriin on tutkitusti todettu vahvistavan hoidon vaikuttavuutta.

– Hoitoon pääsyn parantamiseksi ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi tuleekin ehdottomasti kehittää ennaltaehkäisevän terveydenhoidon resursointia ja ohjelmaan kirjattua omahoitaja-, omalääkäri- ja omatiimimallia, Grym painottaa.

– Vaikuttavien työmenetelmien ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotto palvelujärjestelmässä saa meiltä kannatusta. Tässä huomio tulee kiinnittää erityisesti myös ennaltaehkäisevän terveydenhoidon menetelmiin, Grym jatkaa.

Myös hoitotyön veto- ja pitovoimaa tukevat toimet saavat kannatusta. Laadukkaan perustason koulutuksen turvaaminen, urapolkumallien kehittäminen ja ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen mm. täydennyskoulutuksen avulla ovat erittäin tärkeitä asioita. Samoin ohjelmaan kirjattu hyvään johtamiseen panostaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

– Miten tämä kaikki käytännössä kuitenkaan toteutetaan, kun samalla leikataan esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoituksesta? Miten jatkossa tullaan turvaamaan hoitotyön hyvä johtaminen, jos hoitotyön johtajakoulutukseen hakeutumista rajoitetaan tekemällä toisesta tutkinnosta maksullinen ja poistamalla aikuiskoulutustuki? Grym kritisoi.

Hallitusohjelman työmarkkina-asioissa ja työelämälinjauksissa Terveydenhoitajaliitto yhtyy Akavan näkemyksiin (Akava.fi). Yhdessä sopimisin ja kehittämisen kulttuuria tulee vahvistaa, valitettavasti tähän liittyvät kirjaukset uupuvat nyt kokonaan hallitusohjelmasta.

– Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yhteinen tavoitteemme. Tämä vaatii pitkäjänteistä, hallintorajat ylittävää työtä, Grym toteaa.

Lisätiedot

puheenjohtaja Kirsi Grym, puh. 050 564 7300, kirsi.grym@terveydenhoitajaliitto.fi

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, joka edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitto kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan.

Alkuperäinen tiedote julkaistu 21.6.2023 kello 11.33.