Tieteentekijät: Apurahalla töissä – Tieteentekijöiden uudet linjaukset apurahatutkijoiden tukemiseksi

Tieteentekijöiden uudet linjaukset apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi ottavat kantaa muun muassa apurahatutkijan ja yliopiston välisten sopimusten käytänteisiin ja apurahatutkijoiden asemaan yliopistoyhteisössä.

11.3.2024

Tieteentekijöiden nuorempien tutkijoiden toimikunta selvitti vuoden 2023 aikana eri yliopistojen nykyisiä apurahatutkijoita koskevia käytänteitä. Selvitystyön tuloksena toimikunta laati linjauksia ja suosituksia apurahatutkijoiden aseman selkiyttämiseksi ja työskentelyolojen parantamiseksi.

Apurahalla töissä! Tieteentekijöiden linjaukset hyviin apurahakäytänteisiin yliopistoissa (2024) tarjoaa ratkaisuja apurahatutkijoiden työn sujuvoittamiseksi yliopistoissa ja keinoja heidän asemansa parantamiseksi osana akateemista työyhteisöä. Muut tutkimusorganisaatiot, joissa työskentelee apurahatutkijoita, voivat hyödyntää linjauksia soveltuvin osin.

Apurahatutkijat tuovat oman panoksensa yliopistojen tulokseen ja vaikuttavuuteen muun muassa valmistuvien tohtorintutkintojen, tutkimusjulkaisujen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodossa. Harva yliopisto kuitenkin kerää järjestelmällisesti tietoa apurahatutkijoiden projekteista ja rahoituksesta.

– Yliopistojen kannattaisikin kerätä systemaattisemmin tietoa apurahalla tehtävästä tutkimuksesta, jotta sen tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus pääsisi paremmin esiin. Tämä tukisi myös yliopistojen sisäistä kehitystyötä ja päätöksentekoa, Tieteentekijöiden varapuheenjohtaja ja nuorempien tutkijoiden toimikunnan vetäjä Pauli Väisänen kertoo.

Tieteentekijät tekee tiivistä yhteistyötä myös Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa apurahatutkijoiden tukemiseksi.

– Tieteentekijöiden tuki apurahalla työskenteleville tutkijoille on tärkeää sekä tiedonvälittämisen että henkisen tuen kannalta. Monet tutkijanuran haasteet eivät riipu rahoituksen lähteestä, mutta teemme jatkuvaa yhteistyötä tutkijaliittojen ja yliopistojen kanssa, jotta ainakaan säätiörahoittajien käytännöt eivät olisi tutkijoiden hyvän työelämän esteenä. Tuoreet linjaukset antavat erinomaisia vinkkejä ja suosituksia yliopistoille ja rahoittajille, miten nämä voivat kehittää omaa toimintaansa tukeakseen tutkijoita mahdollisimman hyvin, summaa Liisa Suvikumpu, dosentti, Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja.

Tieteentekijöiden uudet apurahalinjaukset täydentävät aiemmin laadittuja linjauksia nuorempien tutkijoiden työskentelyn ja hyvinvoinnin tueksi.

Tutustu myös päivitettyyn apurahaoppaaseen. Lataa opas täältä. Tieteentekijöiden jäsenille päivitetty apurahaopas löytyy e-asioinnista.

 

Lisätietoja:

Pauli Väisänen, varapuheenjohtaja

pauli.vaisanen@tieteentekijat.fi

Miia Ijäs-Idrobo, erityisasiantuntija

miia.ijas@tieteentekijat.fi

***

Grant-funded work – FUURT’s new policies to support grant-funded researchers

Press release 11 March 2024

FUURT’s new policies intended to improve the position of grant-funded researchers take a stand on, among other things, agreement practices between the grant-funded researcher and the university, and the position of grant-funded researchers within the university community.

During 2023, FUURT’s Early Career Researchers’ Committee examined the current practices of different universities concerning grant-funded researchers. As a result of its work, the Committee drafted policies and recommendations to clarify the position and improve the working conditions of grant-funded researchers.

Grant-funded work! FUURT’s policy for good grant practices in universities (2024) offers solutions to facilitate the work of grant-funded researchers at universities and ways to improve their position as part of the academic work community. Other research organisations in which grant-funded researchers work can also utilise the policies and recommendations as appropriate.

Through their work, grant-funded researchers contribute to the results and impact of universities in the form of doctoral degrees, research publications, and societal interaction, among other ways. However, few universities systematically collect information about the projects and funding of grant-funded researchers.

‘Universities should systematically collect information about grant-funded research in order to bring more visibility to its scientific and social impact. This would also support the universities’ internal development work and decision-making’, explains Pauli Väisänen, Vice President of FUURT and Chair of the Early Career Researchers Committee.

FUURT also works in close co-operation with the Association of Finnish Foundations as a means of supporting grant-funded researchers.

‘FUURT’s support for grant-funded researchers is vital, both in terms of information provision and mental support. Although many challenges associated with research careers are not related to the source of research funding, we continuously work collaboratively with researcher associations and universities to at least ensure that the practices of foundations providing funding are not an obstacle to a good working life for researchers. The updated policies provide excellent tips and recommendations for universities and funding providers on how they might develop their own activities to provide the best support possible to researchers’, states Liisa Suvikumpu, Docent, Managing Director of the Association of Finnish Foundations.

FUURT’s new grant funding policies supplement the previously drafted policies intended to support the work and well-being of early career researchers.

See also our updated Grant Information Guide. Download the guide here. The updated Grant Information Guide for FUURT members can be found in the e-service.

 

More information:

Pauli Väisänen, Vice President of FUURT

pauli.vaisanen@tieteentekijat.fi

Miia Ijäs-Idrobo, Senior Adviser

miia.ijas@tieteentekijat.fi