Tradenomit ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene: Yhä useampi tulevaisuuden maisteri valmistuu ammattikorkeakoulusta

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on voinut Suomessa opiskella jo 20 vuotta. Viiden vuoden päästä joka kolmas ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Tutkinto on kehittynyt työelämää kehittäväksi ja laajat työelämävalmiudet antavaksi omaleimaiseksi kokonaisuudeksi. Suurin kehittämistarve liittyy tutkinnon tunnettuuden lisäämiseen. YAMK on lyhenteenä hankala ja aukirjoitettuna vielä hankalampi.

25.4.2022

– Tutkinnon arvostus kasvaa sitä mukaa, kun sen suorittaneiden määrä työelämässä lisääntyy. Tunnettuuden kasvattamista hankaloittaa kuitenkin itse tutkintonimike, joka ei yleisesti ymmärrettävällä tavalla kerro tutkinnon tasosta tai sisällöstä, sanoo Tradenomien valtuuston puheenjohtaja, tradenomi (YAMK) Jaana Carlenius. – YAMK-tutkinnot ovat koulutusjärjestelmämme kaikkien parhaiten työllistäviä tutkintoja ja tuottaa työelämän tarvitsemaa osaamista, Carlenius jatkaa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopiston maisteritutkinnot. Muualla Euroopassa vastaavat tutkinnot ovat nimeltäänkin maisteritutkintoja. Tällä hetkellä maisteritasoista osaamista kasvukeskusten ulkopuolelle tuottavat juuri ammattikorkeakoulut. Myös osaamistarveselvitykset osoittavat työelämän tarvitsevan juuri ammattikorkeakoulujen tutkintojen tuottamaa osaamista.

– Maisteri-nimikkeen käyttöönotto selkeyttäisi tilannetta ja se olisi luonteva kehitysaskel YAMK-tutkintojen kehityskaareen, arvioi Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen. – Nimikkeen muuttaminen kertoisi tutkinnon tason, mutta se ei muuttaisi tutkinnon omaleimaista, työelämälähtöistä profiilia. Ja jo nykyiselläänkin YAMK-tutkintonimikkeet ovat englanniksi Master of -muotoa, Mielityinen muistuttaa.

YAMK-tutkintoja koskeva kokeilulaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa. Pysyvästi YAMK-tutkinnot vakinaistettiin koulutusjärjestelmäämme vuonna 2005. Tähän mennessä YAMK-tutkintoja on suoritettu kaikilla aloilla yhteensä yli 30 000.

Lisätiedot:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Ida Mielityinen, toiminnanjohtaja
p. 050 594 0731

Tradenomit
Jaana Carlenius, valtuuston puheenjohtaja
p. 040 560 04556

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen päätehtävä on ammattikorkeakoulujen yhteisen edun ajaminen. Arenen jäsenenä ovat kaikki 24 ammattikorkeakoulujen rehtoria ja ammattikorkeakoulua. arene.fi

Tutustu myös: YAMK-tutkinto 20 vuotta
https://www.arene.fi/yamk-20v/

Tradenomit on tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän ja osaamisen puolesta vaikuttava yhteisö, jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Muiden korkeakoulutettujen tavoin olemme järjestäytyneet Akavaan ja meitä on noin 33 000 yhteisössämme. tradenomi.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 23.4.2022.