Tradenomit: Tradenomien palkat nousivat viime vuonna 5,7 prosenttia

Tradenomien palkat nousivat normaalia enemmän muiden palkansaajien tavoin vuonna 2023. Keskipalkassa oli nousua noin 5,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Merkittävämpänä syynä tähän oli aiempaa korkeammat yleiskorotukset, jotka sisälsivät sekä prosentuaaliset tai euromääräiset korotukset kuukausipalkkoihin että kertaerät. Jäsentutkimuksemme mukaan tradenomien keskipalkka on 4 347 euroa kuukaudessa. Viime vuoden normaalia suuremmat korotukset eivät kuitenkaan parantaneet ostovoimaa rajun inflaation vuoksi.

7.3.2024

– Työ- ja virkaehtosopimuksen merkitystä ansioiden kasvattajina ei voi liikaa korostaa, sillä valitettavan monelle sopimusten yleiskorotus on ainoa tapa saada lisää palkkaa, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen.

– Jäsenemme saivat satojen eurojen edestä korotuksia nimenomaan neuvottelutoiminnan kautta, mikä on konkreettinen hyöty jäsenyydestä.

Tutkimukseen vastanneista jopa 86 prosenttia ilmoitti ansioidensa nousseen viime vuonna. Liittojen neuvottelemien yleiskorotusten lisäksi tradenomien ansioita nostivat myös paikalliset tai yrityskohtaiset korotukset, henkilökohtaiset korotukset sekä uusi toimenkuva.

– Harminamme on edelleen sukupuolten välinen niin sanottu selittämätön palkkaero, jota ei ole saatu kurottua umpeen ja siihen on löydettävä toimivampia työkaluja tulevaisuudessa, Hyvönen vaatii.

Sukupuolten välinen palkkaero on keskipalkan osalta noin 16 prosenttia, mikä pysyi edellisvuoden tasolla. Osittain eroa selittää naisten ja miesten erilainen sijoittuminen. Esimerkiksi johto- tai esihenkilötehtävissä työskentelee noin 17 prosenttia miestradenomeista, kun vastaava luku naisilla on 14 prosenttia. Miesten osuus joillakin yleisesti korkeammin palkatuilla toimialoilla on korkeampi, kuten ICT- ja tietojenkäsittelypalveluissa.

Tradenomien palkkakehitys on kokonaisuutena jatkunut pitkään positiivisena ja selkeimmin sitä selittää tradenomien työmarkkina-aseman vahvistuminen.

– Yhä useampi tradenomi työskentelee asiantuntijatehtävissä ja yhä harvempi toimihenkilötehtävissä, mikä näkyy myös palkkatasossa, sanoo Hyvönen.

– Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä tutkintomme tuottaman osaamisen esiin tuomiseksi ja työelämä tunnistaakin jo kohtalaisen hyvin sen potentiaalin. Työtä riittää vielä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettuudessa, johon yksi konkreettinen keino olisi esittämämme tutkintonimikkeen muutos Maisteri AMK-muotoon, Hyvönen summaa.

Lisätiedot

Jaakko Hyvönen, puheenjohtaja
p. 040 515 8591

Anu Väätäjä, viestintäjohtaja
p. 050 372 7395

Vuotuisen jäsentutkimuksemme tiedonkeruu toteutettiin lokakuussa 2023 ja tutkimukseen vastasi noin 3 500 Tradenomien jäsentä. Tutkimusraporttiin voi tutustua verkkosivuillamme osoitteessa tradenomi.fi/jäsentutkimus.

Olemme tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän ja osaamisen puolesta vaikuttava yhteisö, jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Olemme sitä, mitä jäsenemme erilaisissa uratilanteissa tarvitsevat: opintojen ja työelämän virkistäjä, mentori, manageri ja tarvittaessa puolustajakin.

Toimimme ja viestimme käytännönläheisesti, kunnianhimoisesti ja pilke silmäkulmassa. Niin kuin tradenomit yleensäkin. Muiden korkeakoulutettujen tavoin olemme järjestäytyneet Akavaan ja meitä on jo yli 33 000 yhteisössämme. tradenomi.fi