JUKO: Työtuomioistuin käsitteli Helsingin kaupungin palkkariitaa – Helsinki joutuu maksamaan neuvottelujärjestölle 9 000 euron hyvityssakot

Työtuomioistuin on tuominnut Helsingin kaupungin hyvityssakkoon palkanmaksuongelmien vuoksi.

1.9.2023

Helsingin pitkään jatkuneiden palkanmaksuongelmien vuoksi julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO nosti viime talvena kanteen työtuomioistuimessa.

Kanteessa neuvottelujärjestö vaati hyvityssakkoja palkanmaksua koskevien virka- ja työehtosopimusten määräysten rikkomisesta.
Työtuomioistuin on tuominnut 30. elokuuta päätöksellään Helsingin kaupungin maksamaan järjestölle 9 000 euron hyvityssakot.

– Päätöksellä ei ole suoraan vaikutusta yksitäisen työntekijä tai viranhaltijan tilanteeseen. Se on kuitenkin voimakas viesti, että palkat on maksettava sopimuksen mukaisina päivinä ja että palkanmaksuun liittyvät ongelmat on hoidettava kuntoon pikaisesti, huomauttaa JUKOn kunta- ja hyvinvointialoista vastaava neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen.

Jos ongelmat jatkuvat, valtakunnallisesti 200 000:ta akavalaista virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa edustava JUKO tulee nostamaan uudelleen kanteen työtuomioistuimessa.

JUKO vaati myös kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tuomitsemista hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.
Työtuomioistuin katsoi kuitenkin, että KT:lla ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta myötävaikuttaa enemmän palkanmaksuongelmien poistamiseen tai lyhentää niiden ratkaisemiseen kuluvaa aikaa.

 

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen | 040 590 9049 | jouni.vattulainen@juko.fi | viestipalvelu X (ent. Twitter) @JUKOry