Upseeriliitto hyväksyi neuvottelutuloksen Naton komentorakenteen palkoista ja työajoista

Puolustusvoimien henkilöstöjärjestöt, Puolustusvoimat ja puolustusministeriö ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen Naton komentorakenteessa työskentelevien palkoista ja työajoista. Upseeriliiton hallitus pitää hyvänä, että sopimukseen lopulta päästiin yli vuoden kestäneiden neuvottelujen päätteeksi.

15.2.2024

Sopimukseen on kirjattu ehdot, jotka koskevat Naton komentorakenteeseen lähtevien palkkoja ja työaikaa. Neuvottelutulos kattaa Puolustusvoimien kaikki henkilöstöryhmät eli upseerit, opistoupseerit, aliupseerit, erikoisupseerit ja siviilit. Henkilöstöä edustavat järjestöt saivat kirjattua sopimukseen tärkeinä pitämiään asioita, mutta kehitettävääkin jäi.

– Neuvottelutulos tuo hyvän lähtökohdan komentorakenteen tehtäviin, joista Suomi uutena jäsenmaana hankkii vielä kokemuksia. Hyväksymisemme kannalta erityisen tärkeää onkin, että sopimusta tarkastellaan sovitusti ja kehitetään kokemusten perusteella, kommentoi Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Neuvottelutulos saatetaan vielä normaaliin tapaan valtiovarainministeriön hyväksyttäväksi. Vasta sen jälkeen voidaan kertoa sopimuksen yksityiskohdista.

Upseeriliitto esitti neuvottelupyynnön Nato-palvelussuhteen ehdoista toukokuussa 2022, jolloin Suomi jätti hakemuksensa puolustusliiton jäseneksi. Neuvottelut saatiin käyntiin joulukuussa 2022.

– Olemme pyrkineet koko ajan neuvotteluratkaisuun, kärsivällisyys pöydän molemmilla puolilla on tuottanut hyvää tulosta, kuvaa Upseeriliiton neuvottelupäällikkö Kari Nousiainen.

Lisätietoja

Ville Viita, puheenjohtaja, Upseeriliitto
viita@upseeriliitto.fi, p. 044 501 0378
Kari Nousiainen, neuvottelupäällikkö, Upseeriliitto
nousiainen@upseeriliitto.fi, p. 040 827 1747

 

_ _

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 15.2.2024 10.38