Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: Luotsaus jatkuu myös pandemiatilanteessa

Luotsit työskentelevät laivoilla edelleen myös epidemia-aikana.

31.3.2020

Tarkalla ohjeistuksella ja varotoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että luotseja on saatavilla koko koronavirusepidemian ajan. Näin voidaan luotsauksen osalta varmistaa tärkeät merikuljetukset, ulkomaankaupan sujuvuus ja laivojen turvallinen liikkuminen merialueillamme.

Finnpilot aloitti koronatilanteeseen varautumisen hyvissä ajoin jo tammikuussa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tartuntatilanne kuitenkin eteni nopeasti koskettamaan koko Eurooppaa ja myös Finnpilotin toimintaa. Tilanteeseen tuli reagoida vähintäänkin yhtä nopeasti ja turvata henkilökunnan terveys ja yhtiön toimintakyky haastavassa tilanteessa. Ensimmäinen yleinen koronavirukseen liittyvä toiminta- ja tilojen desinfiointiohje laadittiin työntekijöille helmikuun lopussa.

Finnpilot varautunut poikkeusolojen luotsaukseen

Luotsauspalvelujen saatavuus on keskeistä Suomen merikuljetuksissa. Finnpilot on varautunut hoitamaan tehtävänsä myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Nyt käsillä oleva pandemia vaatii poikkeuksellisen huolellista työskentelyä rajallisen luotsaushenkilöresurssin vuoksi.

Epidemiatilanteessa Finnpilot tekee parhaansa, ettei luotsauksesta aiheudu laivoille tai muille meriliikenteen toimijoille altistumisia virukselle.

”Luotsit ovat tottuneet poikkeustilanteiden hallintaan normaaliolosuhteissa. Nyt käsillä oleva epidemia on uudenlainen tilanne, johon on varauduttu ripeästi huolellisuudella ja suojautumalla ohjeiden mukaisesti. Luotsien sitoutuminen tehtävänsä suorittamiseen näyttäytyy nyt siinä, että turvaamme parhaan kykymme mukaan laivojen henkilöstön turvallisuuden oman suojautumisen keinoin”, toteaa luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava.

Luotseja ja luotsikutterinhoitajia ohjeistetaan jatkuvasti muuttuvan tilanteen mukaisesti. Ohjeet on laadittu yhdessä THL:n asiantuntijoiden kanssa. Töihin ei saa palata 14 vuorokauteen ulkomaanmatkan jälkeen, käsihygieniasta tulee huolehtia ja välttää lähikontaktia muihin työntekijöihin työvuoron aikana. Pienistäkin flunssaoireista on poistuttava työpaikalta välittömästi ja varmistettava, että asianmukaiset desinfioinnit hoidetaan ohjeiden mukaan. Henkilökunta on myös pois töistä, jos perhepiirissä on hengitysinfektio-oireita.

Tällä hetkellä Finnpilotilla ei ole todettua koronavirustartuntaa. Yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti ja on valmistautunut mahdollisten tautitapausten aiheuttamiin varotoimenpiteisiin.

Luotsien saatavuus varmistetaan turvatoimenpiteillä

Poikkeustilanne on entisestään vaatinut vahvistamaan yhtiön toimivuutta, joka perustuu siihen, että operatiivinen henkilöstö työskentelee kahdessa vuorossa. Vuorojen vaihdot hoidetaan tällä hetkellä seuraavaa vuoroa näkemättä, jolla vältetään viruksen leviäminen työvuorosta toiseen. Näin toimitaan myös luotsinvälityksessä. Lisäksi työntekijät työskentelevät eri puolella Suomea, joten poikkeustilanteen niin vaatiessa terveitä luotseja on mahdollista saada luotsaamaan laivoja myös toiselta luotsausalueelta.

”Valtakunnallisena toimijana pystymme hajauttamaan luotseja ympäri Suomea siten, ettei koskaan yhden alueen kaikkien luotsien ohjauskirjat ole samassa paikassa. Esimerkiksi osalla Saimaan luotseista on ohjauskirjoja Saimaan lisäksi monille rannikon luotsausalueille. Vastaavaa hajautusta löytyy myös muualta Finnpilotista. Koko maan kattava toimintamallimme osoittaa toimivuutensa myös poikkeusoloissa”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Kari Kosonen.

Lisätietoja:
Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava
040 1771611

Finnpilot Pilotage Oy:n toimitusjohtaja Kari Kosonen
040 7414625

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 30.3.2020.