Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ammattikorkeakouluissa on kattava työehtosopimus

Ammattiliitto Jyty jätti eilen 8.4. lakkovaroituksen koskien kolmea ammattikorkeakoulua. Tiedotteessaan Jyty väitti, että kolmannes henkilöstöstä olisi ammattikorkeakoulujen  uuden työehtosopimuksen ulkopuolella.

9.4.2024

Palkansaajajärjestöt Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ neuvottelivat helmikuussa ammattikorkeakoulujen henkilöstölle uuden työehtosopimuksen, joka on voimassa vuoden 2026 maaliskuun loppuun saakka.

– Ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä noin 90 prosenttia on korkeakoulutettuja, joten perustellusti sopijaosapuolet palkansaajien puolelta edustavat akavalaista kenttää, sanoo sopimusalavastaava Harri Westerlund. – Neuvotteluprosessin aikana tuli selväksi, ettei Jytyn jäsenistön edustavuus ole enää kattavaa asiantuntija- ja tukihenkilöstön osalta.

Huhtikuussa voimaan astuneen työehtosopimuksen piirissä on 11 000 henkilöä 21 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa ammattikorkeakouluissa. Aiemmin ammattikorkeakoulujen henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyivät Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Parhaillaan ammattikorkeakouluissa on käynnissä uuden sopimuksen mukaiset luottamusmiesvaalit.

– Uudessa sopimuksessa on selkeät kirjaukset siitä, että luottamusmies edustaa koko asiantuntijoiden henkilöstöryhmää. Tämä on selkeä parannus ja modernimpi näkökulma verrattuna vanhaan sopimukseen, muistuttaa Westerlund.

– Ammattikorkeakoulujen henkilöstö ansaitsee oman työehtosopimuksensa ja ovemme on avoinna kaikille siellä työskenteleville asiantuntijoille ja tukihenkilöstölle, Westerlund sanoo. – Jokaiselle ammattikorkeakoulussa työskentelevälle löytyy koti YTN:n liitoista, myös heille, jotka ovat pätevöityneet tehtäviinsä muun kuin korkeakoulututkinnon kautta. Sitä kautta henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet paranevat entisestään, Westerlund arvioi.

Jytyn mahdollinen lakko 23.4. Haaga-Heliassa, Metropoliassa tai Karelia-ammattikorkeakouluissa ei koske YTN-liittojen jäseniä. Uusi työehtosopimus on ollut voimassa 1.4. alkaen, joka sitoo työrauhaan.

 

Lisätiedot:

Harri Westerlund, sopimusalavastaava, yksityinen opetusala 040 839 5909

Olemme Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Vastaamme yksityisellä sektorilla ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. Jäseninämme on 20 liittoa, joiden kautta edustamme lähes 178 000 asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevää eri toimialoilla. Toimimme paremman työelämän puolesta. ytn.fi