Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Uusimmat uutiset

Työmarkkinajärjestöjen esitys maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä

Työmarkkinajärjestöjen esitys maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai

Lue lisää »

Akava ei järjestä tilaisuuksia toistaiseksi

Arvioimme tilannetta ja teemme uusia päätöksiä viranomaisten ohjeistusten perusteella myöhemmin keväällä. Ilmoitamme peruutuksista kaikille tilaisuuksiin ilmoittautuneille. Kokouksiin ja tapaamisiin osallistumme pääsääntöisesti etäyhteyksien kautta. Akavan toimiston toiminta jatkuu ennallaan etätöiden kautta. Tavoitat meidät sähköpostilla ja puhelimella Akavan henkilöstön yhteystiedot Elämme hyvin poikkeuksellista ajanjakoa. Toivotamme kaikille voimia tässä tilanteessa. Muistutamme myös siitä,

Lue lisää »

Työmarkkinakeskusjärjestöjen sitoumus: Turvataan suomalaisten työpaikat, toimeentulo ja yritykset

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt (Akava, EK, KT, SAK ja STTK) pyrkivät löytämään yhdessä ratkaisun suomalaisen yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi. On tärkeää turvata suomalaisten työpaikat, toimeentulo ja yritykset, ja tuoda sitä kautta hyvinvointia, vakautta ja ennustettavuutta yhteiskuntaan. Korona vaikuttaa vakavasti suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouteen. Sen aikana on syytä unohtaa perinteiset asetelmat ja nousta tilanteen

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Kysely työterveyshoitajille työskentelystä koronapandemian aikaisissa poikkeusoloissa – Lomautukset vaikeuttivat työterveyshoitajien työtä ja haastavat jaksamisen

Työterveyshoitajaliitto peräänkuuluttaa työnantajan vastuuta huolehtia työterveyshoitajien jaksamisesta ja työterveyshoitajien edellytyksistä huolehtia työterveyshuollon lakisääteisistä velvoitteista. Lomautukset haastoivat asiakasyritysten kanssa tehtävää suunniteltua työterveysyhteistyötä. Vastaajista tätä mieltä oli jopa 59 %, vaikka heistä kaikki eivät tehneet asiakasvastuullisen työterveyshoitajan työtä. Tarkempia kommentteja lomautusten vaikutuksesta työhön saatiin noin sadalta työterveyshoitajalta. Vastauksista nousi keskeisimmäksi haasteeksi töiden

Lue lisää »

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Kysely työterveyshoitajille työskentelystä koronapandemian aikaisissa poikkeusoloissa – Työterveyshoitajia lomautettiin paljon ja lomautusten kohdentaminen koettiin epäreiluksi

Lomautusten aiheuttama töiden kasaantuminen ja lomautusten koettu epäreiluus ovat koetelleet työterveyshoitajia pandemian aikana. Työterveyshoitajaliiton mielestä työnantajien pitäisi miettiä lomautuksien kohdentamista ja niiden perusteita tarkemmin. Lisäksi liitto peräänkuuluttaa työnantajan vastuuta huolehtia työterveyshoitajien jaksamisesta ja työterveyshoitajien edellytyksistä huolehtia työterveyshuollon lakisääteisistä velvoitteista. Moni on joutunut lomautetuksi Vastaajista 57 % oli joutunut lomautetuksi. Lomautetuista

Lue lisää »

Professoriliitto: Vuoden professori 2021 – professori Juhani Knuuti

– Nyt palkittu Vuoden Professori on vankkumaton tutkitun tiedon puolustaja. Tärkeän tutkimustyönsä ohella hän jaksaa vaikuttaa mediassa ja sosiaalisen median kanavilla ihmisten terveyden kannalta kumuloituvan ja jatkuvasti muuntuvan oikean tiedon puolesta huuhaata vastaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu Juhani Knuutin työssä esimerkillisellä tavalla, toteaa Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä. Juhani Knuuti (synt. 1960)

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista