Tiedotteet ja uutiset

Tältä sivulta löydät Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Katse työ- ja toimintakyvyn tukemiseen

Akavan uudistetun terveyspoliittisen ohjelman keskeisenä tavoitteena on väestön terveyden ja työkyvyn edistäminen. Akava korostaa, että sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste pitää siirtää terveyttä edistävään ja kuntouttavaan toimintaan. Väestön voimavaroja pitää vahvistaa ja panostaa syrjäytymisen ehkäisyyn. Akava esittää, että työ- ja toimintakyvyn tukeminen nostetaan seuraavien hallituskausien keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.

Lue lisää »

Akava Works -selvitys: Ammattikorkeakoulututkinnosta hyötyä työmarkkinoilla

Akava Worksin tuore selvitys ammattikorkeakoulutuksen vaikutuksesta menestykseen työmarkkinoilla osoittaa, että opinnoista on hyötyä palkkakehityksessä ja työllistymisessä. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professorit Petri Böckerman ja Mika Haapanen tekivät selvityksen Akava Worksin toimeksiannosta. Menestymistä työmarkkinoilla arvioitiin sekä valmistumisen jälkeisellä työllisyydellä että ansiotasolla.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Insinööriliitto IL: Korona ei ole nakertanut insinöörien uskoa talouteen

Tulokset käyvät ilmi Insinööriliiton jäsenkunnalleen maaliskuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi lähes 6 500 jäsentä. Kyselyn tarkoitus oli muun muassa selvittää, miten liiton jäsenet näkevät koronaviruksen vaikuttavan omaan työmarkkina-asemaansa ja talouteen. Epävarmuuden lisääntyminen näkyy tuloksissa selvästi. Lomautuksia pitää mahdollisina noin viidennes vastaajista. Vuoden 2019 lokakuussa tehdyssä työmarkkinatutkimuksessa osuus oli alle viisi

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kansallisgallerialle on syntynyt neuvottelutulos

Sopimuksen sisällöstä kerrotaan, kun kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. Akavalaisten liittojen jäseniä neuvotteluissa edusti JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho. Aho kertoo, että neuvottelut käytiin nopeutetussa aikataulussa koronan suljettua museoiden ovet. Samaan aikaan sopimusneuvottelujen kanssa Kansallisgalleriassa on käyty sen 280:tä työntekijää koskevia yt-neuvotteluja, joiden on määrä kestää vuoden 2020 loppuun. Kansallisgallerian

Lue lisää »

Kirkon akateemiset AKI: Työaikalain siirtymäaika seurakunnissa päättyy

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Siirtymäaika Suomen evankelis-luterilaisten kirkon seurakuntien osalta siis päättyy 31.3.2020, ja 1.4.2020 alkaen on uutta työaikalakia noudatettava kokonaisuudessaan. Virkaehtosopimuksen päättyessä päättyy myös työrauhavelvoite, jollei uutta sopimusta ole solmittu 31.3.2020 mennessä.  Uusi sääntely tuo muutoksia myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengelliseen työhön. Kirkon työaika-asetus, jolla mm. diakonian, nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijat

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista