Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa

Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto nostavat esille tuoreen kyselyn tulokset, jotka kertovat palautumisen riittämättömyydestä Puolustusvoimien henkilökunnan joukossa. Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että mahdollisuudet palautua erityisesti sotilaallisen harjoituksen tai meripalvelun jälkeen ovat puutteelliset ja pitkät työsidonnaisuusjaksot ovat kuormittavia.
Lue lisää »

Akava: Paikallisessa sopimisessa kompromissiratkaisu tarpeen

Paikallisen sopimisen edistämistä on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä lähes kaksi vuotta. Akava on valmis jatkamaan keskustelua paikallisen sopimisen edistämisestä. Tasapainoinen ja hallittu kompromissiratkaisu olisi kuitenkin jo tarpeen, jotta luottamus, yhteistyökyky ja vakaus työmarkkinoilla vahvistuvat.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Osaamisesta kasvua

Muistutamme Osaamisesta kasvua -kampanjassa yhdessä liittojemme kanssa, että jokaisella on oikeus oppia työssään ja kehittää ammatillisia taitoja monipuolisesti myös työn ulkopuolella. Haasta mukaan muita ja käytä tunnisteita #HaluOppia ja #OsaamisestaKasvua.
Lue lisää »
Oma kieli -kampanjan tunnus

Akava mukana kampanjassa paremman kieli-ilmapiirin puolesta

Oikeusministeriön Oma kieli -kampanja, johon Akavakin osallistuu, puhuu paremman kieli-ilmapiirin puolesta. Kampanjan tavoitteena on kannustaa eri kieliryhmiä suhtautumaan myönteisemmin toisiinsa ja näkemään kielten monimuotoisuuden rikkautena. Kampanjassa kieliryhmät löytävät yhteisen sävelen juniorijalkapallon välityksellä.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista