Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Koronakriisi korostaa osaamistason merkitystä

Akava esittää toimenpideohjelmaa pelkän perusasteen varassa olevien osaamistason nostamiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon varmistamiseksi. Tuoreet arviot koronakriisin työllisyysvaikutuksista näyttävät irtisanomisten ja lomautusten osuneen aloihin, joilla työskentelee paljon pelkän perusasteen koulutuksen saaneita. Heidän syrjäytymistään työelämän muutostilanteissa pitää ehkäistä koulutuspoliittisin toimin työllisyys- ja sosiaalipoliittisten toimien ohella.

Lue lisää »

Akava: Koronasta irtautuminen edellyttää työlainsäädännön väliaikaisten muutosten jatkamista

Akava ehdottaa, että työlainsäädännön määräaikaisten muutosten voimassaoloa jatketaan. Tämä olisi tärkeää, jotta pääsemme kriisistä ulos määräaikaisin sopeutumistoimin ja välttyisimme suurtyöttömyydeltä. Akava on muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa esittänyt aiemmin, että koronakriisin vuoksi työttömäksi jääneiden työttömyysturvan enimmäismaksuajan laskenta keskeytetään toistaiseksi.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Verkkoseminaarimme antaa tietoa työttömyysturvasta ja lomautuksesta

Keskustelussa ovat mukana Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko ja korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn johtaja Outi Mäki. Osallistujat voivat esittää chatissä kysymyksiä. Niihin vastaavat Akavan liittojen ja työttömyyskassojen asiantuntijat. Voit osallistua seminaariin perjantaina klo 13 tästä linkistä: https://bit.ly/34BxDzf Verkkoseminaari on kaikille avoin ja se pidetään Teams-sovelluksessa. Käytettävissä on myös tallenne tapahtuman jälkeen.

Lue lisää »

Itset-ryhmä: Koronaepidemia korostaa itsensätyöllistäjien aseman turvaamista lainsäädännössä

Suojan laajentaminen on koronaepidemian vuoksi entistä ajankohtaisempi ja siihen on aikaisempaa painokkaammin sitouduttava etsimään pysyviä ratkaisuja. Tavoite on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Poikkeusajan ratkaisuna yhteiskunta on korvaamassa itsensätyöllistäjien menetettyjä ansioita ja syntyneitä toimintakuluja. Tämä on erittäin hieno toimi akuutin kriisin aikana, ja ITSET-ryhmä kiittää. Kriisin yli on kuitenkin

Lue lisää »

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen esitys kehysriiheen: Työntekijöiden töihin paluu mahdollistettava koronan vasta-ainetestauksella

Yritystoiminnan palautuminen normaaliksi koronakriisin pahimman vaiheen jälkeen edellyttää laajoja koronan vasta-ainetestejä. Testin avulla on mahdollista selvittää, onko ihminen jo sairastanut koronan ja saanut tätä kautta vastustuskyvyn virusta vastaan. Koronan jo aiemmin sairastaneet eivät enää tartuta muita ja voivat palata turvallisesti töihin. Ilman laajamittaisia testauksia on pelättävissä, että yritysten sekä julkisen

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

AKI-liitot: AKI-liitot palaa uudella nimellään juurilleen

– Uudella nimellä haluamme palata juurillemme ja korostaa, että AKI-liitot on ensisijaisesti jäsenliittojensa yhteisö, sanoo AKI-liittojen puheenjohtaja Minna Raassina. Nimenmuutoksella AKI-liitot haluaa viestittää olevansa kaikkien jäsentensä asialla näiden työpaikasta riippumatta. Aikaisempi nimi, Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y., on ollut käytössä vuodesta 2012. – Aikaisempi nimemme johti ajattelemaan, että

Lue lisää »

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, Luotsiliitto: Luotsaus on huoltovarmuuskriittinen toimiala – nopea rokotesuojan saanti luotseille on välttämätöntä

Suomi on merenkulun maa − Suomen viennistä noin 90 % ja tuonnista 80 % eli noin sata miljoonaa tonnia kulkee meritse. Maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutukset vuonna 2020 näkyivät Suomen merenkulussa lähinnä matkustaja- ja risteilyliikenteen vähentymisenä. Rahtiliikenne sujui lähes häiriöittä. Korona toi kuitenkin omat haasteensa luotsaustyöhön. Suomen 150 luotsia kahdellakymmenelläviidellä luotsiasemalla sekä

Lue lisää »

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Kysely työterveyshoitajille työskentelystä koronapandemian aikaisissa poikkeusoloissa – Työterveyshuollon työturvallisuudessa ja esimiestyössä parannettavaa

Työturvallisuudesta on huolehdittu melko hyvin, koska kolme neljästä (74 %) vastaajasta koki työnantajan huolehtineen työturvallisuudesta riittävästi koronapandemian aikana. Parannettavaakin löytyi: vastaajat olisivat kaivanneet henkilösuojaimia riittävästi ja varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi kaivattiin toimintaohjeita ja yhteistä keskustelua. “Suojaimista ohjeistus, yhteneväisyys ontui pitkään – suojaimia ei ollut ensin riittävästi – covid näytteenottajat olivat ensin

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista