Akava: Koronasta irtautuminen edellyttää työlainsäädännön väliaikaisten muutosten jatkamista

Akava ehdottaa, että työlainsäädännön määräaikaisten muutosten voimassaoloa jatketaan. Tämä olisi tärkeää, jotta pääsemme kriisistä ulos määräaikaisin sopeutumistoimin ja välttyisimme suurtyöttömyydeltä. Akava on muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa esittänyt aiemmin, että koronakriisin vuoksi työttömäksi jääneiden työttömyysturvan enimmäismaksuajan laskenta keskeytetään toistaiseksi.

7.5.2020

– Meidän on kriisitilanteessa pyrittävä sopeuttamaan työvoiman ja toiminnan määrää siten, että vältetään irtisanomisia. Lomautettuna on noin 155 000 työntekijää ja pelkään, että kesään mennessä kokopäiväiset lomautukset koskevat jopa 170 000 suomalaista. Määrät kohoavat lähes kolminkertaiseksi 90-luvun laman aikaiseen aiempaan ennätyslukemaan nähden, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava esittää myös työttömyysturvaan tehtyjen muutosten jatkamista. Työttömyysturvaa koskevia lainsäädäntömuutoksia alettiin soveltaa maaliskuun puolesta välistä alkaen ja niiden voimassaolo päättyy jo kesällä.

– Kriisin takia työllistyminen on vaikeaa, joillakin toimialoilla jopa mahdotonta. Työttömyysturvan enimmäismaksuajan laskennan keskeyttäminen olisi yksi lisäkeino aiempien työttömyysturvaan tehtyjen muutosten lisäksi. Tätä olemme esittäneet yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa, Fjäder toteaa.

– Työttömyysturvaa on laajennettu kriisin aikana koskemaan uudella tavalla myös yrittäjiä. Toimitusjohtajia se ei kuitenkaan koske. Työsopimuslakia tulisi muuttaa väliaikaisesti niin, että työtään palkkatyönä tekevien toimitusjohtajien lomauttaminen olisi myös mahdollista. Irtisanomisten sijaan lomauttaminen auttaisi pitämään toimitusjohtajien osaamisen yritysten käytössä vaikean vaiheen jälkeen, Fjäder perustelee.

Tutustu muutoksiin tarkemmin: Akavalainen-verkkolehden artikkeli työlainsäädännön määräaikaisista muutoksista

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717