Akava uudistaa EU-edunvalvontaansa

Akava perustaa vuoden 2020 alussa toimiston Brysseliin hoitamaan Akavan liittojen jäsenten EU-edunvalvontaa.

27.6.2019

– Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa yhteinen edunvalvontakonsepti pohjoismaisten sisarjärjestöjemme kanssa. Meillähän on hyvin samankaltaiset vaikuttamistyön tarpeet ja kohteet. Tässä työssä vahvistamme yhteistyötä merkittävästi, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Työlainsäädäntöä, työaikoja koskevia linjauksia, samapalkkaisuusasioita ja työsuojelua koskevia säädöksiä tehdään laajasti EU:n tasolla. Lisäksi työelämän muutos ja digitalisaatio edellyttävät yhteisten eurooppalaisten pelisääntöjen luomista työmarkkinoille.

– Koulutusohjelma Erasmus+ ja tutkimusohjelma Horisontti ovat olleet EU:n menestystarinoita ja oleellisia jäsentemme kannalta. EU:n merkitys kasvaa jatkuvasti työelämä- ja koulutuskysymyksissä. Tämän vuoksi olemme luomassa uutta edunvalvontaa yhdessä Akavan ja muiden kumppaneiden kanssa, toteaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

YTN irtautuu vuoden 2020 alusta palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnionsin jäsenyydestä.

Akava jatkaa korkeasti koulutettujen eurooppalaisen yhteistyöjärjestö Eurocadresin jäsenenä.

Lisätietoja:

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki, puh. 040 709 6681

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717