Hae Akavan opiskelijoiden puheenjohtajistoon tai opiskelijaneuvoston jäseneksi

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta kokoustaa viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan perjantaina 10. marraskuuta. Valtuuskunta valitsee kokouksessa Akavan opiskelijoille uuden puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä jäsentä opiskelijaneuvosoton vuodelle 2024.

20.10.2023

Akavan opiskelijatoiminta

Akavan opiskelijat on yli 121 000 korkeakouluopiskelijan yhteisö, joka tekee vaikuttamistyötä sekä opiskelijoiden että vastavalmistuneiden hyväksi. Edunvalvonnan painopisteinä ovat koulutus-, sosiaali-, hyvinvointi- ja työmarkkinapoliittiset asiat.

Sivun lopussa on käytettävissä hakuun liittyvät aikataulut.

Hae puheenjohtajaksi

Akavan opiskelijoille valitaan puheenjohtaja vuodelle 2024. Valittavan puheenjohtajan toimikausi on yhden vuoden. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu yhteistyössä varapuheenjohtajien kanssa johtaa ja ohjata Akavan opiskelijoiden toimintaa, toteuttaa, suunnitella sekä kehittää sitä. Yhdessä opiskelijaneuvoston kanssa puheenjohtajisto jakaa tehtäviä kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana pääset hyödyntämään vahvuusalueitasi ja kehittymään. Puheenjohtajan tehtävä tarjoaa näköalapaikan opiskelijoiden työelämäedunvalvontaan ja lukuisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Puheenjohtaja asetetaan ehdokkaaksi Akavan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi opiskelijoiden edustajaksi. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja johtaa valtuuskuntaa, työjaostoa ja opiskelijaneuvostoa.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajan tehtävä on täysipäiväinen luottamustoimi.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veikka.kuusisto@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi / oma nimi”. Hakemus tulee toimittaa viimeistään kokoukseen mennessä 10.11.2023. Tehtävään on mahdollista asettua ehdolle myös valtuuskunnan kokouksen aikana. Huomioithan, että Akavan jäsenjärjestön tulee esittää sinua puheenjohtajaksi.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajiston jäsenet eivät voi edustaa samaa liittoa, mutta ehdolle voi asettua useampi henkilö samasta liitosta.

Julkaisemme kaikki ennakkohakemukset liitteineen Akavan verkkosivulla kootusti jokaisen viikon maanantaina ja ne toimitetaan myös valtuuskunnan jäsenille. Valtuuskuntaa tiedotetaan hakemusten saapumisesta vähintään kaksi kertaa haun aikana: maanantaina 23.10. ja maanantaina 6.11.

Hae varapuheenjohtajaksi

Akavan opiskelijoille valitaan tulevalle vuodelle kaksi varapuheenjohtajaa valintajärjestyksen mukaan 1. ja 2. varapuheenjohtajiksi. Varapuheenjohtajien tehtäviin kuuluu yhteistyössä puheenjohtajan kanssa johtaa ja ohjata Akavan opiskelijoiden toimintaa ja suunnitella sekä kehittää sitä.

Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajana pääset hyödyntämään vahvuusalueitasi ja kehittymään. Varapuheenjohtajan tehtävä tarjoaa näköalapaikan opiskelijoiden työelämäedunvalvontaan ja paljon mahdollisuuksia vaikuttaa. 1. varapuheenjohtaja asetetaan ehdokkaaksi Akavan hallitukseen opiskelijoiden edustajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veikka.kuusisto@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi / oma nimi”. Ennakkohakemus tulee toimittaa viimeistään kokoukseen mennessä 10.11.2023. Tehtävään on mahdollista asettua ehdolle myös valtuuskunnan kokouksen aikana. Huomioithan, että Akavan jäsenjärjestön tulee esittää sinua varapuheenjohtajaksi.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajiston jäsenet eivät voi edustaa samaa liittoa, mutta ehdolle voi asettua useampi henkilö samasta liitosta.

Julkaisemme kaikki ennakkohakemukset liitteineen Akavan verkkosivulla kootusti jokaisen viikon maanantaina ja ne toimitetaan myös valtuuskunnan jäsenille. Valtuuskuntaa tiedotetaan hakemusten saapumisesta vähintään kaksi kertaa haun aikana: maanantaina 23.10. ja maanantaina 6.11.

Hae opiskelijaneuvostoon

Opiskelijaneuvoston tehtävänä on omalta osaltaan vastata Akavan opiskelijoiden operatiivisesta toiminnasta. Jokainen opiskelijaneuvoston jäsen on lisäksi vastuussa yhdestä toimintasuunnitelman projektikokonaisuudesta.

Neuvostoon valitaan vuosittain neljä jäsentä. Opiskelijaneuvoston jäsenten tehtävät määritellään henkilökohtaisen kiinnostuksen ja toiminnan tarpeiden mukaan.

Opiskelijaneuvoston jäsenenä pääset rakentamaan Akavan opiskelijoista vaikuttavampaa toimijaa, jolla on vahva asema suomalaisessa työmarkkinaedunvalvonnassa.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veikka.kuusisto@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden opiskelijaneuvoston jäseneksi / oma nimi”. Ennakkohakemus tulee toimittaa viimeistään kokoukseen mennessä 10.11.2023. Tehtävään on mahdollista asettua ehdolle myös valtuuskunnan kokouksen aikana. Huomioithan, että Akavan jäsenjärjestön tulee esittää sinua opiskelijaneuvoston jäseneksi.

Julkaisemme kaikki ennakkohakemukset liitteineen Akavan verkkosivulla kootusti jokaisen viikon maanantaina ja ne toimitetaan myös valtuuskunnan jäsenille. Valtuuskuntaa tiedotetaan hakemusten saapumisesta vähintään kaksi kertaa haun aikana: maanantaina 23.10. ja maanantaina 6.11.

Hakijalle

Järjestämme Akavan opiskelijoiden luottamustoimiin hakeneille ehdokaspaneelin valtuuskunnan kokouksen yhteydessä perjantaina 10.11.2023 kello 12.00–13.00. Valtuuskunnan kokous alkaa kello 13.00 ja  hakijoiden on suotavaa osallistua kokoukseen. Ennen kokousta tarjoamme valtuuskunnalle ja kokoukseen kutsutuille lounaan Akavatalon Antellissa kello 11.00–12.00.

Järjestämme uusille toimijoille perehdytykset tehtäviinsä loppuvuoden aikana. Uusien toimijoiden kysymyksiin vastaavat Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Nicole Ojala (045 698 6370, nicole.ojala@akava.fi) ja hakuun, kokoukseen ja käytännön asioihin liittyen Akavan asiantuntija Veikka Kuusisto (050 383 1497 / veikka.kuusisto@akava.fi). Huomioithan, että verkkosivulla julkaistavat hakemusasiakirjat liitteineen on hyvä toimittaa myös ilman henkilötietoja.

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta koostuu Akavan jäsenjärjestöistä, joilla on opiskelijatoimintaa. Valtuuskuntaan on voinut nimetä edustajansa kaikki ne Akavan jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijajäseniä toimikauden alkaessa 1.1.2023.

 

Lisätiedot:

Veikka Kuusisto
veikka.kuusisto@akava.fi
050 383 1497