Hae Akavan opiskelijoiden puheenjohtajistoon tai opiskelijaneuvoston jäseneksi

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta kokoustaa viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan perjantaina 25. marraskuuta 2022. Tuolloin valtuuskunta valitsee Akavan opiskelijoille uuden puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä jäsentä opiskelijaneuvostoon vuodelle 2023.

10.10.2022

Akavan opiskelijat on yli 115 000 korkeakouluopiskelijan yhteisö, joka tekee vaikuttamistyötä sekä opiskelijoiden että vastavalmistuneiden hyväksi. Edunvalvonnan painopisteinä ovat koulutus-, sosiaali-, hyvinvointi- ja työmarkkinapoliittiset asiat.

Sivun lopussa on käytettävissä hakuun liittyvät aikataulut.

Hae puheenjohtajaksi

 Akavan opiskelijoille valitaan puheenjohtaja vuodelle 2023. Puheenjohtajan toimikausi on nykyisten sääntöjen mukaan 1 + 1 vuotta siten, että puheenjohtajan tulee toimikauden ensimmäisen vuoden elokuussa ilmaista tahtonsa jatkaa tehtävässä vielä toinen vuosi.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu yhteistyössä varapuheenjohtajien kanssa johtaa ja ohjata Akavan opiskelijoiden toimintaa ja suunnitella sekä kehittää sitä. Yhdessä opiskelijaneuvoston kanssa puheenjohtajisto jakaa tehtäviä kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana pääset hyödyntämään vahvuusalueitasi ja kehittymään. Puheenjohtajan tehtävä tarjoaa näköalapaikan opiskelijoiden työelämäedunvalvontaan ja lukuisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Puheenjohtaja on muun muassa mukana Akavan hallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeudella sekä Akavan ohjausryhmässä ja eläkepoliittisessa toimikunnassa. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja johtaa valtuuskuntaa, työjaostoa ja opiskelijaneuvostoa.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajan tehtävä on täysipäiväinen luottamustoimi.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veera.nyfors@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi / oma nimi”. Ennakkohakemus tulee toimittaa viimeistään sunnuntaina 20.11.2022. Tehtävään on mahdollista hakea myös valtuuskunnan kokouksen aikana.

Huomioithan, että kaikki ennakkohakemukset liitteineen julkaistaan Akavan verkkosivuilla ja ne toimitetaan myös valtuuskunnan jäsenille.

Hae varapuheenjohtajaksi

Akavan opiskelijoille valitaan tulevalle kaudelle kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajien tehtäviin kuuluu yhteistyössä puheenjohtajan kanssa johtaa ja ohjata Akavan opiskelijoiden toimintaa ja suunnitella sekä kehittää sitä. Toinen varapuheenjohtajista on vastuussa myös opiskelijaneuvoston toiminnan koordinoinnista.

Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajana pääset hyödyntämään vahvuusalueitasi ja kehittymään. Varapuheenjohtajan tehtävä tarjoaa näköalapaikan opiskelijoiden työelämäedunvalvontaan ja paljon mahdollisuuksia vaikuttaa.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veera.nyfors@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi / oma nimi”. Ennakkohakemus tulee toimittaa viimeistään sunnuntaina 20.11.2022. Tehtävään on mahdollista hakea myös valtuuskunnan kokouksen aikana.

Huomioithan, että kaikki ennakkohakemukset liitteineen julkaistaan Akavan verkkosivuilla ja ne toimitetaan myös valtuuskunnan jäsenille.

Hae opiskelijaneuvostoon

Opiskelijaneuvoston tehtävänä on omalta osaltaan vastata Akavan opiskelijoiden operatiivisesta toiminnasta. Jokainen opiskelijaneuvoston jäsen on lisäksi vastuussa yhdestä toimintasuunnitelman projektikokonaisuudesta.

Neuvostoon valitaan vuosittain neljä jäsentä. Opiskelijaneuvoston jäsenten tehtävät määritellään henkilökohtaisen kiinnostuksen ja toiminnan tarpeiden mukaan.

Opiskelijaneuvoston jäsenenä pääset rakentamaan Akavan opiskelijoista vaikuttavampaa toimijaa, jolla on vahva asema suomalaisessa työmarkkinaedunvalvonnassa.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veera.nyfors@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden opiskelijaneuvoston jäseneksi / oma nimi”. Ennakkohakemus tulee toimittaa viimeistään sunnuntaina 20.11.2022. Tehtävään on mahdollista hakea myös valtuuskunnan kokouksen aikana.

Huomioithan, että kaikki ennakkohakemukset liitteineen julkaistaan Akavan verkkosivuilla ja ne toimitetaan valtuuskunnan jäsenenille.

Hakijalle

 Akavan opiskelijoiden luottamustoimijoiden hakua varten järjestetään info keskiviikkona 19.10.2022 kello 17 alkaen. Se pidetään Microsoft Teams -alustalla (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJiZTdmODYtNDhiMi00ODUyLWJiYjUtZGY0YmU2MTM0YjIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c66f8315-1375-46c8-b623-a6fabd61996f%22%2c%22Oid%22%3a%2203ca2397-38ac-419b-86a1-c503530b3c35%22%7d). Infoon ovat tervetulleita kaikki luottamustoimiin hakemisesta kiinnostuneet.

Uusien toimijoiden perehdytykset tehtäviinsä järjestetään 9.–11.12.2022. Varaathan ajan kalenteristasi jo ennakkoon.

Puheenjohtajistolle järjestetään lisäksi erillisiä perehdytysjaksoja. Näiden aikataulut sovitaan valittujen henkilöiden kanssa henkilökohtaisesti.

Kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Veeraan.

Lisätietoja:

Veera Nyfors

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja

+358 40 511 9370