Työmarkkinajärjestöiltä kannanotto työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta syntyvän säästön käyttämiseen

Työmarkkinajärjestöt EK, KT, SAK, Akava ja STTK ottavat kantaa työttömyysvakuutusmaksujen alennuksista syntyvän säästön käyttämiseen. Keskusjärjestöt katsovat, että työttömyysvakuutusmaksujen vakuutusperiaatteesta tulee pitää kiinni. Ne korostavat, että vakuutusmaksuja ei ole tarkoitettu paikkaamaan muuta julkista taloutta.

11.9.2023

Ohessa kannanotto kokonaisuudessaan.

Pääministeri Petteri Orpon hallitukselle

Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa lakiesityksiä, jotka toteutuessaan supistavat merkittävästi Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevia menoja. Tästä seuraisi paine alentaa työttömyysvakuutusmaksuja.

Työllisyysrahasto esitti 31.8.2023 valtiovallalle työttömyysvakuutusmaksujen alentamista yhteensä 1,43 prosenttiyksiköllä vuodelle 2024. Tästä alennuksesta noin 0,4 prosenttiyksikköä perustuu rahaston arvioon hallitusohjelman mukaisten muutosten välittömistä ja välillisistä vaikutuksista.

Lehtitietojen perusteella hallitus valmistelee ratkaisua, jolla työttömyysvakuutusmaksujen alentamisvarasta seuraisi veronkorotuksia ja/tai sosiaaliturvan rahoitusvastuiden muuttamista julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK, Akava ja STTK katsovat, että työttömyysvakuutusmaksujen vakuutusperiaatteesta tulee pitää kiinni ja vakuutusmaksuja ei ole tarkoitettu paikkaamaan muuta julkista taloutta muun muassa seuraavista syistä:

  • Suomessa on poistettu melkein kaikki palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut, joilla rahoitetaan muuta kuin työperusteisen sosiaalivakuutuksen etuuksia. Tällä on erityisesti haluttu edistää työllisyyttä alentamalla välillisiä työvoimakustannuksia ja kohentamalla palkansaajien ostovoimaa.
  • Työttömyysvakuutusmaksuilla kuuluu rahoittaa vain tiettyjä etuuksia, pääasiassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Muiden julkisten menojen kattamiseen niiden tuottoa ei pidä käyttää. Työttömyysturvan valtion rahoitusvastuiden muuttaminen tarkoittaisi asiallisesti työttömyysvakuutusmaksujen käyttöä muiden julkisen menojen rahoittamiseen. Työttömyysturvan valtion rahoitusvastuut tulee pitää ennallaan.
  • Työttömyysvakuutusmaksujen ja niillä rahoitettavien etuuksien vastaavuutta eli niin sanottua vakuutusperiaatetta on pidetty tärkeänä ja sitä on siksi haluttu enemminkin vahvistaa kuin heikentää.
  • Kun eduskunta on hyväksynyt sosiaalivakuutusmaksuilla rahoitettavien menojen kasvattamisia, maksujen nousua ei ole pääsääntöisesti hyvitetty millään tavalla maksujen maksajille.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Vesa Perälammen kautta, puh. 040 528 7090

Toimitusjohtaja, Markku Jalonen, KT, puh.  040 547 7710

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK, puh.  020 774 0100

Puheenjohtaja Maria Löfgren, Akava, puh. 040 568 2798

Puheenjohtaja Antti Palola, STTK, puh. 040 509 6030