Twitter-chat 27.10.2021

Akava järjestää Kuormittaako työ? Psykososiaalinen kuormitus työssä -aiheisen Twitter-chatin keskiviikkona 27.10.2021 kello 13–14. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Chat löytyy Twitteristä Akavan tililtä: @AkavaRy ja tunnisteella #työhyvinvointi

25.10.2021

Akava järjestää Twitter-chatin työhyvinvoinnista ja  psykososiaalisesta kuormituksesta keskiviikkona 27.10 kello 13–14. Chat on osa Akavan Työhyvinvoinilla työllisyyttä -hanketta, jossa tuodaan esiin työhyvinvoinnin merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Twitter-chatin yhteydessä (26.10.) julkaistaan THL:n Akava Worksille laatima asiantuntija-artikkeli ”Koetun työkyvyn kehitys Suomessa sekä sen yhteydet psyykkiseen kuormittuneisuuteen vuodesta 2017 koronapandemian keskelle”.

Tule mukaan keskustelemaan

Keskustelua käydään alta löytyvien kuuden kysymyksen avulla aihetunnisteella #työhyvinvointi. Chat-keskustelu alkaa klo 13, jolloin Akava twiittaa kysymykset yksi kerrallaan (K1, K2…). Keskustelijat vastaavat kysymyksiin vastaamalla kysymystwiittiin ja lisäämällä twiitin alkuun  V1, V2 jne.

Kysymykset

  • Mikä on kuormituksesi tila, miten voit tänään?
  • Kuinka suuri ongelma psyykkinen kuormittuneisuus on työelämässä?
  • Mistä tilanne mielestäsi johtuu?
  • Miten voisimme ennaltaehkäistä ja hoitaa psyykkistä kuormittuneisuutta?
  • Uskalletaanko työpaikoilla puhua kuormittumisesta?
  • Mikä olisi tärkein lyhyen aikavälin ratkaistava ongelma?

 

Keskeytykset aiheuttavat kuormitusta.

Akava Worksin työhyvinvointikyselyn (2021) mukaan keskeytykset aiheuttavat 44 % akavalaisita paljon tai melko paljon haitallista kuormitusta työssä.