Akavan puheenjohtajan tehtävät: pysyvää on muutos

Yhdentoista vuoden rupeaman aikana, jonka olen ollut Akavan puheenjohtajana, tehtävä ja toimenkuva on muuttunut monin tavoin, samoin työelämä ja yhteiskuntakin. Kun puheenjohtajan tehtävästä on varsin moninaisia käsityksiä, haluan kertoa lyhyesti keskusjärjestön puheenjohtajan työstä ja sen muutoksesta kaudellani.

16.9.2022

Sopiminen muuttunut voimakkaasti työmarkkinoilla

Viimeinen keskitetty työmarkkinaratkaisu oli kilpailukykysopimus, joka allekirjoitettiin kesäkuussa 2016. Uusia keskitettyjä ratkaisuja ei näillä näkymin tule, joten tällainen neuvottelutyö on jäänyt historiaan. Akavan puheenjohtaja ei myöskään neuvottele työ- tai virkaehtosopimuksia tai palkkasopimuksia. Ne ovat neuvottelujärjestöjemme ja liittojemme työsarkaa.

Historiaan ovat jääneet oli ns. kaksikantaneuvottelut, joissa työnantajien EK:n johto ja palkansaajakeskusjärjestöjen johtajat neuvottelivat työelämäuudistuksia sekä esittivät niitä maan hallitukselle. Maan hallituksen perustamissa kolmikantaisissa työryhmissä on mukana Akavan toimiston asiantuntijoita, mutta puheenjohtajan paikka ei ole niissä.

Näin ollen Akavan puheenjohtajan toimenkuvaan ei enää kuulu perinteisessä mielessä työmarkkina-asioita. Akava ei myöskään ryhdy lakkoon ja sen puheenjohtaja ei johda lakkoja.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen korostuu

Akava on nykyisin jäsenjärjestöjensä ja niiden jäsenten vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, ei palveluorganisaatio tai työmarkkinaneuvottelija. Akavan liitot vastaavat omien jäsentensä eli yksittäisten akavalaisten palveluista.

Akava toimii liittojensa vaikuttajaorganisaationa suhteessa politiikkaan eli ennen kaikkea maan hallituksen ja eduskunnan suuntaan. Tämä työ tehdään puheenjohtajan johdolla ja se vie suurimman osan hänen ajastaan. Tässä onnistuakseen on tunnettava poliittiset prosessit hyvin.

Nykyisin Akavan toimistolla on vaikuttamistyössä monia asiantuntijoita, jotka ovat avustaneet ministereitä ja puolueita eri hallituksissa. Puheenjohtaja johtaa heitä vaikuttamishankkeissa ja on vahvasti itsekin mukana. On siis eduksi, jos puheenjohtajalla on jo entuudestaan paljon poliittisia kontakteja.

Puheenjohtaja on Akavan hallituksen puheenjohtaja, ja tämä on päätoiminen tehtävä. Hän johtaa kaikkea edunvalvontapolitiikan valmistelua. Hänellä pitää olla laaja osaaminen yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jotka ovat Akavalle tärkeitä: verotus, työelämälainsäädäntö, eläkkeet, osaaminen, sosiaaliturva, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Puheenjohtajan pitää olla aloitteellinen ja edistää asioita sekä nostaa asioita osaksi toimintaa. Hänen tehtäväänsä kuuluu viedä julkisuuteen Akavan päätöksiä ja politiikan linjauksia sekä edustaa Akavaa julkisuudessa. Tämä tarkoittaa jatkuvaa kanssakäymistä median kanssa ja vaatii aktiivista otetta sosiaalisessa mediassa.

Puheenjohtajan tehtävässä on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Hän vastaa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja vaikuttamisesta EU-tasolla varsinkin Euroopan komissiossa ja parlamentissa. Jotta tämä sujuu luontevasti, puheenjohtajalla pitää olla hyvä ruotsin ja englannin kielitaito.

Akavan puheenjohtajan tehtävä on monipuolinen, vastuullinen ja yksinäinenkin tehtävä, joka muuttuu aikojen mukana.

 

Sture Fjäder