Nousukausi toi uudet teemat liittojen uravalmennuksiin

Korkeakoulutetut pohtivat juuri nyt uralla etenemistä ja työn merkityksellisyyttä. Akavalaisten liittojen urapalvelut uudistuvat jäsenistön tarpeiden mukaan.

18.6.2018
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhösen mukaan ura- ja neuvontapalvelujen kysyntä kasvoi reilusti muutama vuosi sitten, kun henkilöstövähennyksiin tähtäävistä yt-neuvotteluista tuli ”uusi normaali” valtion ja kuntien hallinnossa.

simo_pöyhönen_verkkoon

”Liitto on kumppani myös urapolun myönteisissä käänteissä”, toteaa YKA:n Simo Pöyhönen.

̶  Vielä vähän aikaa sitten suuri osa neuvonnasta liittyi irtisanomisiin, mutta nyt kun työmarkkinat taas vetävät, kommentteja pyydetään myös uusiin palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa. Juuri näin liitto haluaa olla jäsenistönsä kumppani myös urapolun myönteisissä käänteissä, Pöyhönen kiteyttää.

Laatu edellä uusiin haasteisiin

Ekonomien uraneuvonnassa ajankohtaisia keskusteluteemoja ovat työn merkityksellisyys sekä uran rooli yhtenä osana elämää. Valmentajien kanssa pohditaan työpaikan vaihtamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja mietitään sitäkin, minkälaisilla argumenteilla palkankorotuspyyntö tuottaisi toivotun tuloksen.

̶  Tällä hetkellä huolena ei niinkään ole työhön pääsy tai työttömyyden pelko, vaan meiltä halutaan palveluja, jotka edesauttavat oman työn laadullista kehittämistä, toteaa Suomen Ekonomien urapalvelupäällikkö Marjut Hallavo.

Marjut Hallavo verkkoon

”Nousukaudella pohditaan työelämän laatua ja tehtävän sisältöä”, sanoo Suomen Ekonomien Marjut Hallavo.

Niin ikään positiivisia ongelmia ratkoo Tekniikan akateemiset TEK:n uravalmentaja Satu Myller. Laskusuhdanteen pysähtyneisyyden jälkeen tekniikan alan korkeakoulutetut päivittävät nyt ansioluetteloitaan, ja hakevat uusia haasteita.

̶  Laman aikana patoutunut kysyntä purkautuu nyt: yhtäältä työntekijöillä on halu siirtyä eteenpäin, ja toisaalta työnantajilla on tarve sekä lisätä henkilöstöään että löytää lähtijöiden tilalle uusia osaajia.

Myller kertoo tuoreesta tapauksesta, jossa TEKin jäsen halusi apua haasteelliseen valintaan muutaman työpaikkatarjouksen välillä.

̶  Mehän emme tietenkään voi antaa valmiita vastauksia, mutta tuemme mielellämme yksilön omaa ajatteluprosessia.

Työhyvinvointia ja yrittäjyyttä

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanensanoo, että korkeasuhdanteen myötä valmennusten teemoiksi ovat nousseet työhyvinvoinnin ja jaksamisen teemat.

Ja siinä missä vielä hetki sitten harjoiteltiin omien vahvuuksien tunnistamista, nyt painopiste on massasta erottuvan hakemuksen laatimisessa.

̶  Ihmiset haluavat varmistaa pärjäämisensä kovassa kilpailussa. On kerrottava ytimekkäästi se, mitä osaa ja minkälaista arvoa tuo työnantajalle. Samalla on pystyttävä määrittelemään, minkälaisen korvauksen panoksestaan haluaa, Liikkanen taustoittaa.

̶  Yleinen tunnelma on nyt sellainen, että töitä on tarjolla, ja kehittymishinku on kova. Palkkatyön rinnalle tai tilalle monet harkitsevat yrittäjyyttä, ja heidänkin tarpeisiinsa liiton uravalmennuksen on pystyttävä vastaamaan, toteaa puolestaan Akavan Erityisalojen yhteyspäällikkö Satu Sahla-Juvankoski.

satu_sahlakoski_verkkoon

”Palkkatyön rinnalle tai tilalle monet harkitsevat yrittäjyyttä”, toteaa Akavan Erityisalojen Satu Sahla-Juvankoski.

Ratkaisuja digiaikakauden tarpeisiin

Insinööriliiton uravalmentaja Anu Kaasalainen kertoo, että koulutussisällöissä huomioidaan muun muassa uranvaihtajien ja esimiestehtäviin siirtyvien tarpeet sekä itsensä johtamiseen ja ajanhallintaan liittyvät teemat.

̶  Suoraviivaisten työurien tilalle ovat tulleet monihaaraiset polut, joissa palkkatyö, yrittäjyys, opiskeluperiodit ja perhevapaat vaihtelevat, limittyvät ja lomittuvat, Kaasalainen summaa.

Tradenomiliiton urapalveluja koordinoiva Päivi Pekkala kertoo jäsenistön ottaneen nopeasti omakseen vuodenvaihteessa avatun videokirjaston, josta löytyy laaja valikoima erilaisia työhakuun, uraan, osaamiseen, hyvinvointiin sekä yrittäjyyteen liittyviä aineistoja.

̶ Työnantajat voivat tuttuun tapaan ilmoittaa avoimista työpaikoista TRAL:n nettisivuilla, ja jäsenet kertovat avoimista paikoista myös Tradenomiitti-palvelussa, jossa tradenomit voivat verkostoitua keskenään ja etsiä esimerkiksi mentoria itselleen, Pekkala lisää.

  • Teksti: Paula Launonen
  • Kuvat: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA (Simo Pöyhönen), Suomen Ekonomit (Marjut Hallavo), Helena Hagberg/TEK (Satu Myller), Veikko Somerpuro/Loimu (Suvi Liikkanen), Uzi Varon (Satu Sahla-Juvankoski), Insinööriliitto (Anu Kaasalainen), Tradenomiliitto (Päivi Pekkala)

Lue lisää aiheesta