Suomi pitää saada korkeamman tuottavuuden tielle

Eduskuntavaalit on käyty ja seuraavaksi käännämme katseet siihen, millä reseptillä seuraava hallitus lisää ihmisten hyvinvointia samalla, kun se parantaa julkisen talouden kestävyyttä.

6.4.2023

Valtiovarainministeriön mukaan julkisessa taloudessa on jopa 9 miljardin suuruinen kestävyysvaje. Peruspalveluvelka heikentää elämänlaatuamme, ikäsidonnaiset menot kasvavat, eikä syntyvyyden tai maahanmuuton kasvusta ole nopeaksi lääkkeeksi.

On sanomattakin selvää, että näin emme voi jatkaa. Mistä löydämme reseptin, jonka avulla lisäämme talous- ja tuottavuuskasvua ja jätämme tuleville sukupolville hyväkuntoisen yhteiskunnan?

Heikko tuottavuuden kasvu erottaa Suomen monista muista maista. Panostuksia tutkimukseen, koulutukseen, innovaatioihin ja tuotekehitykseen ei ole tehty riittävästi, eikä talouden rakenteellisia ongelmia ole ratkaistu. Koulutustasomme on junnannut paikallaan koko 2000-luvun, kun se muissa maissa on noussut tuntuvasti. Korkeampi työllisyys, työn tuottavuus ja talouskasvu vaativat korkeampaa osaamistasoa ja enemmän innovaatiotoimintaa.

Seuraavan hallituksen pitää laittaa ykköstavoitteekseen, että Suomen koulutus- ja osaamistaso käännetään nousuun. Sen pitää varmistaa tähän tarvittavat resurssit. Koulutuksen ja tutkimuksen merkitys talouskasvulle on ymmärretty meillä pitkään liian kapeasti. Vaikka osoittaisimme lisärahaa TKI-toimintaan suunnitellusti, tuottavuuden ja uusien keksintöjen hyödyt jäävät saavuttamatta, ellei meillä ole riittävästi korkeakoulutettua, pitkälle erikoistunutta työvoimaa. Koulutuksen, tutkimuksen ja tuottavuuden yhteys on kiistaton. Tämä on huomioitava, kun julkista taloutta tasapainotetaan.

Innovaatiot sekä uudet tuotteet ja tuotantotavat saavat alkunsa osaavista, kekseliäistä ihmisistä. Siksi koulutustason nosto ja korkeakoulutettujen osuuden kasvattaminen on nostettava prioriteetiksi alkavalla hallituskaudella.

Lisäykset korkeakoulutuksessa on rahoitettava täysimääräisesti ja huolehdittava siitä, että opetus ja tutkimushenkilöstöä on riittävästi. Meidän on löydettävä uusia keinoja myös siihen, että opiskelijat läpäisevät koulutuksen. Tällä hetkellä opiskeluajat pitkittyvät ja liian moni tutkinto jää roikkumaan tai kokonaan kesken.

Korkea tuottavuus ja talouskasvu edellyttävät, että työnteko on kannustavin vaihtoehto hankkia toimeentulo ja että vaativampiin tehtäviin eteneminen on taloudellisesti houkuttelevaa. Työvoimasta käydään Suomessa myös yhä kiristyvää kilpailua, mutta ansioiden kehityksessä se näkyy liian harvoin. Pitää muistaa, että ihmisiin pätee ihan sama kuin yrityksiin: jokainen haluaa myydä työpanostaan hinnalla, joka kannattaa.

Talouden tasapainoa tavoiteltaessa ainoa keino eivät voi olla menosopeutukset. Vain leikkaamalla emme saa aikaan niitä rakenteellisia muutoksia, joita tarvitsemme lisätäksemme talouskasvua ja vahvistaaksemme asemiamme kansainvälisesti. Korkeampi tuottavuus auttaisi meitä monessa. Meillä olisi rutkasti mahdollisuuksia kehittyä. Käännetään nyt Suomi korkeamman tuottavuuden tielle!

 

Lisätietoja:

Maria Löfgren

puheenjohtaja

+358 40 568 2798