Poistetaan Suomen työelämästä syrjintä ja häirintä

Kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssissa hyväksyttiin sopimus häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi työelämästä ja sopimusta täydentävä suositus - molemmat ovat tärkeitä kansainvälisiä välineitä, joilla voidaan puuttua väkivaltaan ja häirintään työelämässä. Uuden sopimuksen ratifiointi ensimmäisten joukossa olisi Suomen hallitukselta erinomainen käytännön teko yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, kirjoittaa Lotta Savinko.

28.6.2019

Sopimuksella tunnustetaan jokaiselle oikeus työelämään ilman häirintää ja väkivaltaa. Työelämä-käsite on laaja: sopimus kattaa koulutuksen, harjoittelun, työsuhteen aikaisen ja sen jälkeisen ajan sekä vapaaehtoistyön sekä työnhakutilanteet. Sopimuksen piiriin häirinnän ja väkivallan poistamiseksi kuuluvat myös työmatkat ja työpaikan sosiaaliset tapahtumat mutta myös työhön liittyvät sidosryhmät ja niiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus. Työhön liittyvä viestintä ja viestintään käytettävät välineet kuuluvat nekin sopimukseen. Laajalla ulottuvuudella pystytään kitkemään tehokkaammin häirintää ja väkivaltaa.

Sopimus on oikeudellisesti sitova ja se tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun kaksi jäsenvaltiota ovat ratifioineet sen. Kunkin jäsenvaltion osalta yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun sen ratifiointi on rekisteröity. Suositus sen sijaan ohjeistaa sopimuksen soveltamisessa eikä se ole oikeudellisesti sitova.

Sopimuksen hyväksyminen on merkittävä askel työelämässä oikeaan suuntaan. Akava jäsenliittoineen sitoutui aikaisemmin keväällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman hyväksymisen yhteydessä nollatoleranssiin kaiken häirinnän, syrjinnän, kiusaamisen ja väkivallan suhteen.
Rinteen hallitusohjelmassa on vahvat linjaukset tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Uuden sopimuksen ratifiointi ensimmäisten joukossa olisi erinomainen käytännön teko näiden edistämiseksi.

Linkki sopimukseen https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_711242.pdf

Lue lisää aiheesta