Vaikuttajamarkkinoinnilla tuloksia järjestöviestintään

Myös ammattijärjestöjen kannattaa kokeilla rohkeasti uusia keinoja ja kanavia tavoittaakseen nuoria kohderyhmiä. Akava pilotoi Uraguru-chattibotin markkinointia sosiaalisen median vaikuttajien avulla. Tulokset yllättivät positiivisesti.

26.11.2018

Akavan Uraguru on automaatioteknologiaan perustuva chattibotti, joka ohjaa ja kannustaa nuoria aikuisia työelämän alkumetreillä. Botti syntyi jäsenliittojen toiveesta luoda uusia avauksia nuorten aikuisten tavoittamiseksi ja ammatillisen järjestäytymisen edistämiseksi. Uragurun kohderyhmäksi valikoituivat 20-35-vuotiaat nuoret aikuiset, joille ammatillinen järjestäytyminen on joko vierasta tai täysin tuntematonta. Alusta asti oli selvää, että Akavan omien kanavien kautta kohderyhmän tavoittaminen olisi haasteellista.

Laaja seuraajajoukko ja vaikuttavat sisällöt

16-24-vuotiaista nuorista 85 % seuraa jotakin yhteisöllistä mediaa päivittäin ja jopa 59% nuorista on jatkuvasti kirjautuneena johonkin yhteisölliseen mediaan. Nuorille kannattaakin viestiä siellä, missä he luontevasti viettävät aikaansa. Yhteisöpalveluissa viihtyvät myös vaikuttajat, digiajan markkinointiammattilaiset eli bloggarit, tubettajat, instagrammaajat ja snäppääjät. Nämä vaikuttajat ovat henkilöitä, joita yhdistää laaja seuraajajoukko, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa sekä laadukas sisällöntuotanto. Sosiaalisen median vaikuttajat ovat viime vuosien aikana luoneet itselleen vahvoja henkilöbrändejä, joiden kautta he viestivät seuraajilleen vakuuttavasti myös kaupallisista sisällöistä.

Uraguru tutuksi tubettajan kautta

Onnistunut vaikuttajamarkkinointi vaatii toimiakseen strategista suunnittelua. Tavoitteet, sisältö ja mittarit on syytä määritellä tarkasti etukäteen. Vaikuttajan valintakin helpottuu, kun toiminnan tavoitteet ovat selkeät, pelkkä seuraajamäärä ei ole riittävä valintakriteeri. Viestintä hankaloituu ja kuulostaa helposti teennäiseltä, jos se ei tue luontevasti vaikuttajan omaa henkilöbrändiä. Akavan Uraguru-kampanjan kasvoiksi valikoituivat tubettaja Soikku, bloggari ja yrittäjä Natalia Salmela sekä Instagram- ja Youtube-sisältöjä tuottava Blokess-kollektiivi. Valittuja vaikuttajia yhdistivät aito kiinnostus Uragurun aiheisiin, aiemmat työ- ja opiskeluaiheiset sisällöt sekä nuorten aikuisten kohderyhmästä koostuva seuraajajoukko. Yhteiset arvot, Uragurun tapauksessa esimerkiksi koulutusmyönteisyys ja korkeakouluopinnot, muodostuivat tärkeimmäksi valintakriteeriksi. Uragurun markkinointiin valitut vaikuttajat edustavat itsekin botin kohderyhmää.

Uskalla jättää vastuu vaikuttajalle

Vaikuttajamarkkinoinnin kokeilu tuotti positiivisia tuloksia. Tubettaja Soikun kanssa toteutettua videota on katsottu YouTubessa yli 123 000 kertaa. Videolla Soikku kokeilee päivän ajan poliisina työskentelyä Uragurun neuvoessa käytännön työelämäasioissa. Natalia Salmelan palkka-aiheista podcastia sekä blogistekstiä kuunneltiin ja luettiin niitäkin kymmeniä tuhansia kertoja. Viimeisimpänä Blokess-kollektiivin kanssa julkaistu humoristinen video työelämän haasteista on kerännyt liki 68 000 katselukertaa. Tärkeimmät tavoitteet, ammatillisen järjestäytymisen, Akavan ja Uragurun tunnettuuden lisääminen nuorten aikuisten kohderyhmässä, toteutuivat yli odotusten.
Jotta yhteistyö vaikuttajan kanssa onnistuu, on yhteistyökumppanin hyväksyttävä se, että varsinaisiin sisältöihin on vain rajalliset vaikutusmahdollisuudet. Vaikuttaja omistaa itse sisältönsä ja on vastuussa ensisijaisesti seuraajilleen. Vaikuttajamarkkinoinnissa ei olekaan kyse maksetusta mainonnasta vaan pikemminkin arvokumppanuudesta. Onnistuakseen vaikuttajamarkkinointi vaatii avoimen ja luottamuksellisen keskusteluyhteyden osapuolten välillä. Liian mainosmainen, ulkopuolisen kumppanin sanelema tai vaikuttajan omaan brändiin sopimaton sisältö ei palvele ketään. Paras tulos saavutetaan, kun yhteistyösisällöt tehdään vaikuttajan omalla tavalla ja tyylillä.

Tubettaja Soikku eli Sonja Hämäläinen oli yksi Akavan Uragurua markkinoinneista sosiaalisen median vaikuttajista.
Soikku vieraili Poliisiammattikorkeakoulussa syyskuussa 2018.

Lisätietoja:

Eeva Karhamo

viestinnän asiantuntija

+358 50 322 6757