Hallituksen kokous 1/2020: työmarkkinaministeri Eva Nordmarkin katsaus Ruotsin työmarkkinoihin ja Suomen neuvottelutilanne esillä

Työmarkkinoiden ajankohtainen neuvottelutilanne oli keskeinen aihe Akavan hallituksen kokouksessa 22. tammikuuta 2020. Kokouksen yhteydessä kuultiin Ruotsin työmarkkinaministeri Eva Nordmarkin alustus Ruotsin työmarkkinoista ja ajankohtaisista asioista. Hallitus valitsi varapuheenjohtajat vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti ja päätti puheenjohtajiston esittämän toimielinrakenteen.

27.1.2020

Yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittista tilannetta käsiteltiin laajasti ajankohtaiskatsauksissa. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kävi läpi työllisyystyöryhmien tilannetta ja kiky-keskustelua. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki kommentoivat ajankohtaisia asioita neuvottelukierroksella. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kävi läpi opiskelijatoiminnan ajankohtaiset asiat.

Päätösasiat

Akavan hallitus valitsi varapuheenjohtajat kaudeksi 2020–21. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Heljä Misukka, joka edustaa Opetusalan Ammattijärjestöä OAJ:tä. Muut varapuheenjohtajat ovat Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ja Timo Saranpää, Suomen Ekonomit.

Akavan hallitus hyväksyi hallituksen työjärjestyksen sekä toimielinrakenteen ja toimielinten tehtävät.

Akavan hallituksen alaisuudessa toimii seuraavat toimielimet

 • Puheenjohtajisto
 • Työvaliokunta
 • Eläkepolitiikka-toimikunta
 • Järjestötoimikunta
 • Osaaminen ja koulutus -toimikunta
 • Sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikunta
 • Työelämä ja työllisyys -toimikunta
 • Innovaatiot ja kasvu -toimikunta
 • Akavan opiskelijoiden valtuuskunta
 • Yrittäjäpalkintotyöryhmä
 • Seniorityöryhmä

Toimikuntien kokoonpanosta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Nimitysasiat

Päätettiin esittää Akavaa edustavaksi Ilmarisen hallintoneuvoston jäseneksi toiminnanjohtaja Jore Tilanderia Suomen Lakimiesliitosta. Toimikautena on 2020–2023.

Päätettiin esittää Akavan edustajaksi Suomen kestävän kehityksen toimikuntaan kaudelle 2020–2023 toiminnanjohtaja Mikko Saloa Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimusta.

Akavan hallitus päätti strategian päivitysprosessista. Liittokokous päättää marraskuun kokouksessaan strategiasta vuosiksi 2021–2024. Päivitystarve kartoitetaan myös seuraavalla hallituskaudella ja silloin strategia päivitetään vuosiksi 2023–2026.

Akavan hallitus hyväksyi uuden ansiomerkkisäännön. Tästä keväästä alkaen hopeiset ja sitä korkeammat ansiomerkit päätetään puheenjohtajistossa ja jaetaan Akavan järjestämässä tilaisuudessa.

Päätettiin, että Akavan hallituksen kokouksessa 22. syyskuuta 2020 hyväksytään Akavan kuntavaalitavoitteet.

Tiedoksi olevat asiat

Akava toteuttaa vuonna 2020 kaksi yhteisöllistä hanketta. Toinen koskee vaikuttamista ja toinen järjestäytymistä.
Vaikuttamishanke on ”Hyvinvointimme perustuu osaajiin”. Sen tarkoituksena on tuoda esiin osaajien arvostusta ja taloudellisia kannusteita sekä osaamisen edellytysten parantamista. Hanke toteutetaan Akavan jäsenliittojen kanssa viikolla 17.

Järjestäytymistä ja jäsenpitoa tukeva yhteisöllinen hanke sanoittaa uudelleen ammattiyhdistysliikettä ja etsii tasapainoa yksilöllisten palveluiden ja kollektiivisen vastuun välillä. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset. Hankkeessa tuodaan esille liittojen palveluja ja edunvalvontaa. Hanke ajoittuu syksylle 2020 ja sen toteuttamistavat tarkentuvat yhteistyössä liittojen ja Akavan opiskelijoiden kanssa.

Akava Works on aloittanut talousennusteen julkaisemisen. Pääekonomisti Pasi Sorjonen kävi läpi ensimmäisen ennusteen sisällön ja suunnitelman jatkosta.Johtaja Pekka Piispanen raportoi vaikuttamisen painopisteistä alkuvuoden ja kevään aikana sekä työllisyystyöryhmien työn etenemisestä.

Kokouksessa hyväksyttiin Akavan hallituksen kokousaikataulu vuodelle 2020. Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 25. helmikuuta 2020.

Muutokset toimielimissä

Päätettiin täydentää Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaa liittojen esityksestä seuraavasti:

– Tekniikan akateemiset TEKiä edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Sini Toivola, Elli-Noora Mäkitalo, Lassi Lehtisyrjä ja Erik Halttunen
– Tradenomiliitto TRAL:ia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Pyry Meriluoto, Jenna Nikula ja Essi Murto sekä varajäseneksi Anna Pentti
– Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Karri Kekkonen ja varajäseneksi Anna Sävilampi