Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 10/2020: ajankohtainen yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne sekä budjettiriihikannanotto

Akavan hallitus kuuli kokouksessa 10/2020 ajankohtaiskatsauksen yhteiskunnallisesta ja työmarkkinatilanteesta ja -keskustelusta, jossa esillä on ollut erityisesti ansiosidonnainen työttömyysturva. Hallitus päätti Akavan budjettiriihinkannanoton sisällöstä. Hallituksen kokous pidettiin 18. elokuuta.  

2.9.2020

Puheenjohtaja Sture Fjäder kävi katsauksessaan läpi yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisen tilanteen ja nosti esiin muun muassa ansiosidonnaiseen työttömyysturvan irtisanomisjärjestyksen muutoksista tehdyt aloitteet. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn tilanteesta kertoi varapuheenjohtaja Jore Tilander, Ylemmät toimihenkilöt YTN:n katsauksen teki puheenjohtaja Timo Saranpää. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen esitteli opiskelijatoiminnan ajankohtaiset asiat. Viestintäjohtaja Jyrki Kemppainen esitteli viestintä- ja Akava Works -suunnitelmia syksyn ajalle.

Päätösasiat

Työllisyysrahasto on pyytänyt Akavaa nimeämään kaksi ehdokasta Työllisyysrahaston hallituksen jäseneksi vuodeksi 2021. Päätettiin esittää Työllisyysrahastolle, että Akavan edustajina rahaston hallituksen jäseninä vuonna 2021 ovat puheenjohtaja Sture Fjäder ja ekonomisti Heikki Taulu.

Hallituksen budjettiriihi pidetään 14.–15.9.2020. Akavan hallitus keskusteli painotuksista ja hyväksyi budjettiriihikannanoton.

Kesän aikana on tehty ehdotuksia erityisesti työttömyysturvajärjestelmästä. Akavan hallitus keskusteli asiasta ja se otettiin valmisteluun.

Akavan hallitus päätti alustavasti vuoden 2021 kokousaikataulusta.

Tiedoksi olevat asiat

Akavan yhteisöllinen hanke osaamisesta siirtyi syksylle. Tilanteen muututtua hankkeen painotuksia ja sisältöjä muokataan. Kampanja toteutetaan marraskuussa (2 kampanjaviikkoa).

Kampanjalla viestitään, että tulevaisuuden hyvinvointi turvataan ja koronakriisistä toivutaan parhaiten panostamalla osaamiseen, työhön ja innovaatioihin. On huolehdittava myös osaajista ja heidän kannusteistaan.

Akava-yhteisön yhteiset pikkujoulut, jotka oli suunniteltu pidettäväksi 27. marraskuuta 2020, peruutetaan koronapandemian vuoksi.

Akavan hallituksen ylimääräinen kokous päätettiin pitää torstaina 10.9.2020 kello 10–13.

Lue lisää aiheesta