Yhteenveto hallituksen kokouksesta 7/2020: käsittelyssä ajankohtaiskatsaukset, koronakriisin vaikutukset ja jälleenrakennustoimet ja puheenjohtajavaalista viestiminen

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 7/2020 ajankohtaiskatsaukset sekä päätti jälleenrakennusvaiheen toimenpide-ehdotuksista koronakriisin jälkeen sekä ehdotuksista perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyyden parantamiseksi. Akava päätti liittyä Climate Leadership Coalition -verkoston jäseneksi. Kokous pidettiin etäkokouksena tiistaina 19. toukokuuta.

27.5.2020

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan muun muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä ehdotusta jatkaa määräaikaisia työlainsäädännön ja työttömyysturvan muutoksia vuoden 2020 loppuun saakka. Esillä oli myös Akavan liittojen yhteinen Taimiteko-hanke, joka toteutetaan 4H-yhdistyksen kanssa sekä Danske Bankin palvelut, joita on laajennettu Akavan liittojen jäsenille koronakriisin vuoksi.

Hallitus kuuli myös Ylemmät toimihenkilöt YTN:n, AKY – Akavalaisten yrittäjien ja Akavan opiskelijoiden tilannekatsaukset.

Päätösasiat

Akavan hallitus hyväksyi Akavan ehdotukset jälleenrakennusvaiheen tervehdyttämistoimiksi ja ne julkaistaan 28. toukokuuta. Asian luonteen vuoksi toimenpidekokonaisuutta käsitellään tarvittaessa myös jatkossa Akavan hallituksen kokouksissa.

Akavan ilmastolinjausten edistämiseksi päätettiin tiivistää Akavan vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa siten, että Akava liittyy Climate Leadership Coalition CLC:n jäseneksi. Suomalainen ilmastoverkosto Climate Leadership Coalition (CLC) on yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kaupunkien ilmastopolitiikkaa edistävä verkosto, joka pyrkii saamaan aikaan merkittäviä myönteisiä ilmastovaikutuksia liiketoimintaratkaisujen avulla.

Akavan hallitus hyväksyi 35 ehdotusta toimenpiteistä, joilla perusasteen varassa olevien työllisyyttä voidaan parantaa. Ehdotukset pohjaavat muun muassa selvityksiin, jotka Akava Works on julkaissut kevään aikana perusasteen varassa olevien työllisyydestä.

Akavan hallitus päätti puheenjohtajiston esityksen mukaisesti myöntää Akavan hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäelle.

Hallitus kuuli varapuheenjohtajien esityksen toiminnasta puheenjohtajavaalin suhteen. Puheenjohtajavalinta kaudelle 2020–24 tehdään liittokokouksessa 25. elokuuta. Hallitus päätti, että toimitaan varapuheenjohtajien tekemän esityksen mukaisesti ja antoi toimeksiannon Akavan viestinnälle suunnitelman toteuttamiseksi ja siitä viestimiseksi. Puheenjohtaja Fjäder ei osallistunut asian käsittelyyn. Lisätietoa toimintatavasta

Tiedoksi-asiat

Koronakriisi on vaikuttanut työeläkejärjestelmän rahoitukseen ja eläkelaitosten vakavaraisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistellut toimia eläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistamiseksi. Koronakriisin vaikutuksista työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitukseen on tehty alustavia laskelmia. Hallitus kuuli ajankohtaiskatsauksen koronatilanteen vaikutuksista työeläkejärjestelmään.

Koronakriisi on korostanut viestinnän tärkeyttä ja tiedon jakamista sekä keskusjärjestössä että Akavan jäsenjärjestöissä. Akavan hallitukselle esiteltiin sisäisen viestinnän toimintatapa sekä arvio nykytilanteesta ja kehityskohteista.

Nimitykset

Päätettiin Vakava ry:n esityksestä nimittää työelämä ja työllisyys -toimikuntaan jäseneksi Minna Hälikän tilalle Ilkka Pekkala (Agronomiliitto) ja Marketta Hakkaraisen tilalle Minna Hälikkä (Suomen Farmasialiitto).

Seuraava kokous

Akavan hallituksen seuraava kokous on tiistaina 2. kesäkuuta 2020 kello 13 etäkokouksena.

Lue lisää aiheesta