Akavan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava kannattaa lausunnolla olevaa luonnosta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta.

21.5.2021

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kannattaa lausunnolla olevaa luonnosta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:ää siten, että pykälän 2 kohtaan lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto.

Vammaisalan koulutuksessa sekä työtehtävissä ollaan tekemisissä erityisen haavoittuvien ihmisryhmien, kuten vammaisten lasten tai aikuisten kanssa, jotka tarvitsevat ulkopuolista tukea ja apua arjessaan. Akava näkee, että asetusmuistion perusteiden mukaisesti voidaan katsoa olevan sekä lasten että vammaisten henkilöiden edun mukaista, että vammaisalan ammattitutkinnon suorittaminen kuuluu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:n soveltamisalan piiriin, ja alalle sopimattoman henkilön opiskeluoikeus voidaan laissa säädetyin perustein tarvittaessa peruuttaa.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö VN/10271/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 070/62/2021
Lausunnon päiväys 21.5.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta