Akavan lausunto jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosasta

Akava pitää lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtyä työtä jatkuvan oppimisen sanaston harmonisoimiseksi erittäin tärkeänä.

5.6.2024

Jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosa

Lausunnonantajan lausunto

1 osaaminen

2 työmarkkinat

3 työmarkkinatieto

4 yksilön osaamisen puute

5 työmarkkinoiden osaamisvaje

6 yksilön osaamistarve

7 työmarkkinoiden osaamistarve

8 osaamisen kysyntä

9 osaamisen tarjonta

10 osaamisen kohtaanto

11 koulutuskysyntä

12 koulutustarjonta

13 osaamisprofiili

14 oman osaamisen tunnistaminen

15 osaamisen yhteisöllinen tunnustaminen

16 urasuunnittelu

17 vanhentunut osaaminen

18 työ

19 työtehtävä

20 ammatti

21 säännelty ammatti

22 työllistyvyys

23 työmahdollisuus

24 neuvonta

Käsitejärjestelmäkaavio 1 Osaaminen ja työmarkkinat

Käsitejärjestelmäkaavio 2 Ammattiin ja työhön liittyviä käsitteitä

Yleiset kommentit

Akava pitää tehtyä työtä jatkuvan oppimisen sanaston harmonisoimiseksi erittäin tärkeänä. Se parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää väärinymmärryksiä, kun kaikki osapuolet voivat keskustella aiheesta saman terminologian mukaisesti. Seuraava tehtävä onkin sanaston implementointi arjen työhön.

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 8.5.2024, VN/13340/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 055/62/2024
Lausunnon päiväys 30.5.2024
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta